Peuterspeelzalen Baarn blijven bestaan

De drie peuterspeelzalen van Versa Welzijn in Baarn – Dribbel, Hummelhonk en De Uitkijck – blijven bestaan in hun huidige vorm.

Dit betekent dat ook in 2019 en daarna alle peuters van 2 tot 4 jaar en hun ouders gewoon van harte welkom zijn voor opvang en begeleiding en dat onze pedagogisch medewerkers hun baan behouden.

Subsidie
De gemeente Baarn heeft alsnog voldoende subsidie toegekend, waardoor Versa Welzijn het peuterwerk kan blijven aanbieden met dezelfde kwaliteit en inzet als voorheen. Peuterwerk is meer dan opvang alleen. Wij zijn blij dat wij onze peuters en hun ouders kunnen blijven ontvangen in onze peuterspeelzalen. Dit doen we als vanouds vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en met oog voor alle aandacht, begeleiding en eventuele ondersteuning die nodig is, ook bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Nieuw in Baarn: VVE-versterking
In de peuterspeelzalen in Baarn starten we vanaf januari 2019 met VVE-versterking voor alle kinderen met een VVE-indicatie. Ook de kinderen zonder indicatie doen hier hun voordeel mee. Met VVE-versterking zorgen we ervoor dat peuters met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand een goede start krijgen in het basisonderwijs.

Naast een goede voorbereiding van het kind op de overgang naar groep 1, heeft VVE-versterking als meerwaarde:

  • een nauwe samenwerking met het onderwijs;
  • volop oog voor doorgaande leerlijnen;
  • deskundige ondersteuning en advies aan ouders bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind;
  • intensieve samenwerking met andere organisaties, zoals scholen, zorginstellingen, JGZ, consultatiebureau, vluchtelingenwerk;
  • voortdurende ontwikkeling van het VVE-programma en coaching van pedagogisch medewerkers voor de beste ondersteuning aan ouder en kind.

Achtergrond bij de subsidies
Sinds 1 januari 2018 gelden voor peuterspeelzalen en kinderopvang landelijk dezelfde regels als gevolg van de zogenaamde Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De gemeente Baarn en Versa Welzijn verschilden van inzicht over de subsidie die de organisatie altijd had gekregen en die vanaf 2019 op grond van de nieuwe wet zou vervallen. Versa Welzijn zou voor de lagere tarieven niet meer de kwaliteit en zorg met deskundige pedagogisch medewerkers kunnen bieden, zoals het gewend was. Sluiting van de drie peuterspeelzalen in Baarn dreigde. De gemeente heeft in de zomer haar besluit om de subsidie stop te zetten, heroverwogen en alsnog voldoende subsidie toegekend.

Meer informatie
Versa Welzijn
Tineke Mulder, 06 54 36 53 88
E-mail: tmulder@versawelzijn.nl