Oudercursus over het opvoeden van peuters – Peuter in zicht

In september organiseert Versa Welzijn een cursus voor ouders van peuters. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt op twee verschillende momenten gegeven. Er zijn geen kosten aan verbonden. Opvoeden betekent als ouder dat je meegroeit met de ontwikkeling van je kind. Je sluit aan bij wat je kind al kan of juist moet leren. In de peutertijd verandert er veel, je peuter gaat op onderzoek uit, kan steeds meer zelf en krijgt een duidelijke eigen wil. Leuk, maar niet altijd makkelijk voor ouders. Veel ouders vinden het prettig om hier met andere ouders over te praten. Herken je dat? Dan is de cursus Peuter in Zicht misschien iets voor jou.

Programma
In de cursus maken we nader kennis met elkaar. Samen verkennen we wat er verandert in de peutertijd, en wat daar voor ouders leuk én lastig aan is. Er komen basisbegrippen aan bod: Steunen, Stimuleren en Sturen. Per bijeenkomst bespreken we één van deze begrippen. We gaan oefenen met vaardigheden, wisselen ervaringen uit en kijken naar (zelfgemaakte) filmpjes. Iedere bijeenkomst is er een oefenopdracht voor thuis en krijg je een folder met informatie mee over het onderwerp van die week.

Aanmelden en meer informatie
De cursus wordt op 2 verschillende momenten gegeven en bestaat uit vier bijeenkomsten.
Voor alle ouders met een (bijna) peuter; in de leeftijd van 1 ½ tot 4 jaar.

Maandagavond van 19.30-21.30 op de volgende data:
– 16 september, 30 september
– 14 oktober en 28 oktober
Locatie: Wijkcentrum ´t Holleblok, Holleblok 2, Huizen

Dinsdagmorgen van 9.15 tot 11.15 uur op de volgende data:
– 17 september
– 1 oktober, 15 oktober en 29 oktober
Locatie: Wijkcentrum ´t Vuronger, Schoolstraat 6, Huizen

U kunt zich aanmelden via de mail: opvoedladder@versawelzijn.nl of via WhatsApp: 06- 13965682

Meer informatie bij de pedagogisch medewerkers of via de mail: bheijden@versawelzijn.nl

Alle ouders zijn welkom. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.