Opening Wijkinformatiepunt in Zuid woensdag 26 april 2017

Op 26 april werd het Wijkinformatiepunt Zuid geopend door bewoners, gebruikers en wethouder Klamer.
Het Wijkinformatiepunt is (tijdelijk) gehuisvest in een door de Albert Heijn beschikbaar gestelde ruimte aan de Hilvertsweg 131.

Wijkinformatiepunt  Zuid
Met het uitvallen van wijkcentrum De Lelie, zijn de meeste activiteiten wel ondergebracht op andere locaties in de buurt, maar ontbrak het nog aan een centraal buurtpunt waar buurtbewoners terecht kunnen voor vragen, zorgen, ideeën of informatie. Hier is nu ook dankzij buurtondernemer Albert Heijn een nieuwe locatie voor gevonden. In het Wijkinformatiepunt zijn onder andere de spreekuren van de buurtwerker, de buurtcoördinator, de kinderwerker en de jeugdwerker.

Buurtpeiling over een ontmoetingsplaats in Zuid
Vanuit het Wijkinformatiepunt Zuid wordt de buurt tevens opgeroepen mee te denken over een nieuwe ontmoetingsplaats in de wijk. Door middel van een buurtpeiling in een huis-aan-huis enquête die eind mei op ieders deurmat valt, worden alle bewoners opgeroepen aan te geven of, en waarom zij toegevoegde waarde zien voor een wijkcentrum
Nog vóór de zomervakantie organiseren de gemeente en Versa Welzijn wijkbijeenkomsten over de ingediende ideeën.