Ondernemers, onderwijs, Sociaal Werk NL: investeer in jongerenwerk en preventie

Sociaal Werk Nederland heeft bij minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aandacht gevraagd voor de rol die jongerenwerk kan spelen bij het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. De minister heeft de afgelopen weken het jongerenwerk diverse malen expliciet genoemd als partner hierin. Om opgroeiende jeugd en hun gezinnen daadwerkelijk een alternatief te bieden tegen criminaliteit in hun buurt is een serieuze investering in ondersteuning door sociaal- en jongerenwerk nodig. Een verveelvoudiging van het aantal jongerenwerkers en een stimuleringsprogramma vanuit het Rijk zijn daarbij onontbeerlijk.

Lees hier de brief van Sociaal Werk Nederland aan minister Grapperhaus: Sociaal Werk NL – Ministerie van Justitie en Veiligheid