Nieuwsbrief Parkinson Café Laren februari 2017

Beste belangstellenden van het parkinson Café,

Voor u ligt weer de Parkinson cafe Laren 2017 brief met nieuwtjes , tips en verhalen.
Wij wensen u veel leesplezier