Nieuwe Belbus en nieuwe Boodschappenplusbus in Huizen

Afgelopen woensdag, op 21 februari zijn in Wijkcentrum ’t Vûronger aan de Schoolstraat om 10:30 uur een nieuwe BelBus en een nieuwe BoodschappenPlusBus feestelijk in gebruik genomen. De directeur-bestuurder van Versa Welzijn, mevrouw Anita Keita, bewerkstelligte met het doorknippen van een lint dat de beide bussen met elkaar verbond, de officiële ingebruikname. In haar toespraak benadrukte ze het belang van het vrijwilligerswerk in de strijd tegen eenzaamheid en daarmee de bevordering van geluk en plezier voor de deelnemers. De meer dan dertig aanwezige vrijwillige chauffeurs en begeleiders waren zichtbaar blij met het feit dat de oude bussen waren vervangen door comfortabele, grotere Mercedes Sprinters.
De projecten BelBus en BoodschappenPlusBus, zijn een samenwerkingsverband tussen het de gemeente Huizen, het Nationaal Ouderen Fonds en Versa Welzijn. Beide projecten zijn gericht op het tegengaan van eenzaamheid onder oudere en minder mobiele inwoners van Huizen. In een tijd van “meedoen” is een eerste voorwaarde dat je er ook kunt komen, is het devies.

De BelBus vervoert van elk adres in Huizen naar elk adres in Huizen, Bussum, Naarden en de BEL-gemeenten alsmede naar het Ziekenhuis TerGooi in Hilversum.
Met de BoodschappenPlusBus kunnen boodschappen worden gedaan maar ook uitstapjes worden gemaakt naar bijvoorbeeld diners in ’t Vûronger, concerten in diverse genres, rondvaarten en alle mogelijke musea en evenementen
Subsidie van de gemeente Huizen, de organisatie en coördinatie door Versa Welzijn en medefinanciering door het Nationaal Ouderen Fonds hebben de vervanging van de bussen mogelijk gemaakt. Voor Versa Welzijn en alle bezielde vrijwilligers zonder wie de projecten überhaupt niet zouden bestaan, lijkt de toekomst verzekerd voor de komende 6 jaar.

Om de dienstverlening op niveau en betaalbaar te houden zijn al diverse sponsoren gevonden waaronder Marek Reclame, De Groot Uitvaart, Bout Drukkerij en de RABO-Bank.
Om gebruik te kunnen maken van de BelBus kunt u bellen naar 5288266 en voor de BoodschappenPlusBus naar 5288269. Ook kent de gemeente Huizen nog een derde aanvullende vervoersmogelijkheid: ANWB AutoMaatje; Huizers met auto rijden Huizers zonder auto voor een kleine vergoeding naar het gewenste adres. Daarvoor tel. 62500025.