Minisymposium Grote zorgen, grote kansen in het sociaal domein, 10 juli 2020.

Terwijl woningbouwcorporaties en burgemeesters de noodklok luiden over de toename van de sociale problematiek in de wijken en de commissie Manshanden (VNG 2020) pleit voor meer investering in de 0-de lijn, worden juist welzijnsorganisaties bedreigd door grote bezuinigingen. Hoe bouwen we in deze spagaat een leefbare samenleving voor de toekomst?

Onder leiding van Eric van den Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland, organiseert de Werktafel Welzijn van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), samen met de welzijnsorganisaties uit de regio Utrecht en Gooi en Vechtstreek een minisymposium over de onmisbare kracht van welzijnswerk in en met de Sociale Basis.

Vier sleutelfiguren in het sociaal domein, op het gebied van sociaal werk, burgerinitiatief, jeugdzorg en onderwijs trappen af met een prikkelende ‘pitch’. Zij gaan live met elkaar in gesprek.
U kunt actief participeren door vooraf via het aanmeldformulier een kwestie in te brengen of een vraag te stellen. Een selectie van de kwesties wordt voorgelegd aan het panel. U krijgt ook de mogelijkheid om te stemmen over ingebrachte kwesties en te reageren tijdens het debat.

Datum: vrijdag 10 juli 2020
Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Meer info en aanmelden bij Kennisplatform Utrecht Sociaal