Meer meldingen van discriminatie door coronamaatregelen

Vandaag zijn de landelijke cijfers bekend gemaakt over de meldingen en registraties van discriminatie bij anti-discriminatievoorzieningen in 2021. Deze cijfers zijn voor het derde jaar op rij gestegen. In 2021 kregen de landelijke anti-discriminatievoorzieningen in totaal bijna 7 duizend meldingen, een kwart meer dan in 2020. De toename is grotendeels toe te schrijven aan mensen die zich uitgesloten voelen door de coronamaatregelen. Regionaal zien we eenzelfde beeld.

Discriminatie op grond van ras of herkomst nog steeds vaak gemeld

Zowel landelijk als in de regio Gooi en Vechtstreek was bij de ontvangen meldingen “ras” de meest voorkomende discriminatiegrond. In 2021 ging 1 op 3 meldingen over discriminatie op grond van herkomst, huidskleur of etniciteit (landelijk 34%, regionaal 33%). Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk of in de buurt.

Veel meldingen ‘niet wettelijke gronden’ en ‘handicap /chronische ziekte’

Meldingen ontvangen op “niet wettelijke gronden” maakten zowel landelijk als regionaal rond 30% van het totaal aantal meldingen uit. Deze categorie gaat over meldingen die niet onder de gelijke behandelingswetgeving vallen, zoals bijvoorbeeld meldingen over het coronatoegangsbewijs. Regionaal waren 34 van de 43 meldingen op niet-wettelijke gronden corona-gerelateerd.

In de Gooi en Vechtstreek is verder een stijging te zien van meldingen op grond van handicap/chronische ziekte (onder meer meldingen over toegankelijkheid): landelijk valt 15% van de meldingen onder deze noemer, regionaal was dit 20%. Deze stijging wordt echter deels verklaard door corona-gerelateerde klachten (14 van de 28 regionale meldingen op grond van handicap/chronische ziekte waren corona-gerelateerd).

Aanzienlijk aantal meldingen discriminatie buurt, minder arbeidsmarkt

Regionaal zien we naast corona-gerelateerde meldingen met name meldingen over ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten, vooral op grond van ras of seksuele gerichtheid. Landelijk is juist een daling in de meldingen van discriminatie in de buurt te zien. Opvallend is verder de daling in 2021 van het aantal meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt, zowel in de landelijke als de regionale cijfers.

Rapporten

Het landelijke rapport doet verslag van de meldingen bij de landelijke anti-discriminatievoorzieningen, registraties van discriminatie-incidenten bij de politie, en de cijfers van het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale Ombudsman en het Meldpunt Internet Discriminatie.

Het volledige rapport over de meldingen binnen de zeven gemeenten van de Gooi en Vechtstreek is te vinden op https://www.meldpuntdiscriminatiegv.nl/wederom-hoog-aantal-meldingen-discriminatie-in-2021/

Kunnen wij je helpen?