Mededeling Raad van Toezicht: vertrek directeur-bestuurder Versa Welzijn

Hierbij deelt de Raad van Toezicht mede dat er tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder, Claire Schröder, een wezenlijk verschil van inzicht is ontstaan over het te voeren beleid.
Om deze reden heeft Claire Schröder in het belang van Versa Welzijn haar functie ter beschikking gesteld.

Inmiddels is overeenstemming bereikt over een respectvol afscheid.

Claire Schröder heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de professionalisering van onze organisatie. Wij zijn haar daar erkentelijk voor en hebben waardering voor alles wat er is bereikt en de rol die zij daarin heeft gespeeld.
 
Wij hebben vertrouwen in een goede voortzetting van de werkzaamheden van Versa Welzijn. De Raad van Toezicht is in overleg met het management en ondernemingsraad over wie de werkzaamheden van de directeur- bestuurder gaat overnemen.