Koning naar Zwolle voor 25 jaar ervaring met buurtbemiddeling

Zijne Majesteit de Koning heeft afgelopen woensdag 23 maart in Zwolle gesproken met betrokkenen en organisaties over 25 jaar ervaring met buurtbemiddeling. Zwolle is als eerste gemeente in Nederland gestart met buurtbemiddeling; het oplossen van conflicten met buren door getrainde vrijwilligers. In bijna driehonderd gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar.


Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om ruziënde buren te helpen bij herstel van het contact en oplossingen te bedenken voor hun conflict, dat bijvoorbeeld gaat over geluidsoverlast, ruzie, erfscheidingen of overlast door kinderen. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond, aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Uit recent onderzoek van de Open Universiteit blijkt ook dat buurtbemiddeling een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Het CCV, de overkoepelende belangenbehartiger, helpt professionals bij gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling.

Het concept is afkomstig uit San Francisco waar Community Boards conflicten aanpakken zonder tussenkomst van instanties. Zwolle heeft een pioniersrol vervuld bij de vertaling van deze Amerikaanse methode naar een Nederlandse aanpak. Met een subsidie van de gemeente en het toenmalige ministerie van Justitie startte welzijnsorganisatie Travers Welzijn in 1996 met buurtbemiddeling.

De koning heeft zich tijdens zijn werkbezoek laten informeren over buurtbemiddeling en wat dit voor betrokken buren betekent. Hij prees de belangeloze inzet van de vrijwilligers en het feit dat buurtbemiddeling al een kwart eeuw zoveel bewoners in Nederland helpt bij problemen tussen buren.

Versa Welzijn Buurtbemiddeling

Versa Welzijn biedt kosteloos bemiddeling aan bij burenconflicten in de gemeenten Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Wijdemeren en Weesp.
Wilt u meer weten over onze buurtbemiddeling? Kijk dan op www.versawelzijn.nl/buurtbemiddeling of bel met 035 623 11 00.

Kunnen wij je helpen?