Koken voor de buurt in de Riebeeck bestaat één jaar!

Koken voor de buurt, een initiatief van Versa Welzijn, bestaat één jaar. Wat begon als een goedlopend soep-project in de Riebeeck (Hilversum), is uitgegroeid tot een groots en betrokken ‘koken-bezorgen-en-een-praatje’ netwerk. Door corona kwam de vanzelfsprekendheid van het dagelijkse bestaan onder druk te staan. En meldden inwoners zich aan die graag iets wilden doen voor hun buurtgenoten. Soms vanuit een behoefte aan structuur en gezelschap. Hoe waardevol blijkt dit contact, waarbij je door het langsbrengen van de maaltijd en het korte praatje aan de deur een kijkje in andermans keuken krijgt. Even uit je eigen bubbel.

Versa’s sociaal werker Wonen Welzijn Mantelzorg Tulay Becer zag dat veel ouderen tussen wal en schip vielen wat goede maaltijd betreft. Het idee was om een netwerk voor ontmoeting en samen eten op te zetten. Maar toen kwam corona en zag de wereld er ineens anders uit. Zekerheden vielen weg, mensen kwamen in een zeer lastige situatie terecht. De corona hulp-flyer die werd verspreid, leverde enorm veel reacties op van inwoners die graag iets wilden doen. Maar ook buiten de gebaande paden gingen buurtgenoten meer naar elkaar omzien.

Inwoner Eugene is één van de koks en vertelt: “Dit is voor mij een fijne vrijetijdsbesteding. Ik vind koken heel leuk en ben blij dat ik op deze manier iets kan betekenen voor een ander.”

Elke week worden er door Tulay en een vrijwilliger 70 maaltijden gekookt in de buurtkamer Ons Huis. Vervolgens brengt onder andere inwoner Jolanda de maaltijden rond en spreekt de ontvangers dan even. “Ik krijg ontzettend veel voldoening van dit vrijwilligerswerk. Het heeft echt mijn leven verrijkt, om deze inwoners te spreken en te zien. Te horen waar zij mee worstelen en wat hen bezighoudt. Heel zinvol, vanuit meerdere kanten, dat ik nu met hen in contact sta.”

Inwoners die een maaltijd ontvangen worden aangemeld door bijvoorbeeld buren, de buurtcoördinator of een professioneel hulpverlener.

Sandra Zamir is opbouwwerker in Hilversum Zuidoost: “Ik ben trots op deze buurt en deze mensen. Dat ze naar elkaar omzien. Wij hoeven ‘slechts’ op te halen en te verbinden wat er aan mogelijkheden en talenten in de wijk al aanwezig is. Dat is minder makkelijk dan het klinkt en tegelijkertijd zo simpel. Een buurt is een samenleving in het klein. Je moet er voor elkaar willen zijn om het met elkaar leefbaar en goed te hebben. Ik draag daar graag aan bij. “

Kunnen wij je helpen?