Juist nu kunt u terecht bij Versa Welzijn

Versa Welzijn laat zich niet stoppen door corona. Ook nu in deze lichte, tweede lockdown kunt u goed terecht bij onze sociaal werkers. Ze zijn altijd in de buurt, letterlijk. De wijkcentra zijn zoveel als mogelijk open en de meeste diensten zoals maatschappelijk werk, de sociaal-juridische dienstverlening en wonen/welzijn/mantelzorg-ondersteuning zijn op afspraak bereikbaar. Ook de activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen meestal doorgaan, soms met kleine aanpassingen.

Sociaal werk is een vitaal beroep. Juist in lastige, soms ronduit moeilijke, tijden staan sociaal werkers klaar om mensen te woord te staan, te helpen en eenzaamheid te voorkomen. In de eerste lockdown is gebleken dat het ook met de RIVM-richtlijnen, en heel veel betrokken vrijwilligers, prima mogelijk is om het contact te onderhouden. Wat vaker nu via de telefoon, en face-to-face als het moet. En natuurlijk altijd veilig en verantwoord, volgens de geadviseerde richtlijnen.

Soms zien we dat het niet meer veilig is. Niet voor de deelnemers, niet meer voor onze vrijwilligers of medewerkers. Dan moeten we besluiten om activiteiten te stoppen. Heel spijtig, maar soms laat de ruimte het door beperkingen niet toe om een activiteit door te laten gaan. In elke situatie maken we steeds opnieuw die afweging. Gelukkig zien we dat er nog veel wel kan, en kan een aantal activiteiten dan toch doorgaan. Zie voor meer actuele informatie onze website: https://www.versawelzijn.nl/corona/

Ook de Versa Vrijwilligerscentrale is goed bereikbaar, kijk op https://www.versavrijwilligerscentrale.nl/contact voor de contactgegevens van de vestiging bij u in de buurt.

Hulpvragen
Voor de diverse hulpvragen zijn Versa-medewerkers dus goed bereikbaar. Hulp bij het invullen van een lastig formulier, een klusje door een vrijwilliger, een luisterend oor voor de mantelzorger, of spanningen in de thuissituatie. Enkele voorbeelden waarbij gebeld kan worden met Versa Welzijn. Ook uw vragen, ideeën en suggesties ontvangen we graag! De balie is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur (niet op vrijdag tussen 13.00 en 13.30 uur) op telefoonnummer (035) 623 11 00 en via info@versawelzijn.nl.

Over het omgaan met gevoelens en zorgen rondom het coronavirus kunt u ook informatie vinden op: www.aandachtvoorelkaar.nl en www.steunpuntcoronazorgen.nl