Inwoners Naarden, bedenk een naam voor nieuw MFC Keverdijk

Afgelopen weekend viel bij de inwoners van Naarden een brief op de mat: bedenk een naam voor het nieuwe multifunctionele centrum aan de Keverdijk. Eind van dit jaar, verwacht wordt in november, zullen Bibliotheek Gooi en meer, Versa Welzijn en de Schakel gaan samenwonen op de Keverdijk.  
Door ongeveer 50 enthousiaste vrijwilligers en enkele medewerkers werd deze brief in heel Naarden rondgebracht. Een jury, bestaande uit iemand van de gemeente, een tweetal ondernemers, een huisarts en vrijwilligers van de betrokken organisaties, zal uit alle inzendingen die vóór 12 juni worden ingezonden een winnaar kiezen. Eind juni wordt de winnaar én de nieuwe naam bekend gemaakt. Heb jij een goede suggestie? Deze kun je sturen naar MFCkeverdijk@gmail.com.

Rondleiding
Op dit moment wordt dus nog hard gewerkt aan het nieuwe pand. Het kost tijd om het van binnen naar wens te krijgen. Om er een plek van te maken waar alle inwoners graag zullen komen. En om het samenwonen goed voor te bereiden. Ben je nieuwsgierig? Dat kunnen we ons goed voorstellen! We willen binnenkort rondleidingen in kleine groepjes organiseren voor belangstellenden, zodra dit mogelijk is. Meld je aan bij Kati Lipusz (De Schakel), klipusz@versawelzijn.nl, Dolf Adam (Versa) dadam@versawelzijn.nl of Margriet Veldhuisen (Bibliotheek) mveldhuisen@bibliotheekgooienmeer.nl.

Kunnen wij je helpen?