Informatieavond over Mantelzorg en Welzijn

FNV en Versa Welzijn organiseren op 26 november a.s. een informatieavond met als thema Mantelzorg en Welzijn in het FNV Vakbondshuis in Hilversum. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Veel mensen zorgen voor een zieke ouder, kind, partner, buren of vrienden. Ze doen dat meestal onbetaald, langdurig en intensief. In de regio Gooi en Vechtstreek verlenen naar schatting 30.000 mensen mantelzorg.  Mantelzorgers worden zwaarbelast. Soms is het nodig om verlof op te nemen van het werk bijvoorbeeld om boodschappen te doen, mee te gaan naar een ziekenhuis of iets te regelen met de thuiszorg. Mantelzorgers moeten werk en zorg zo goed mogelijk kunnen combineren. De FNV wil daarom cao-afspraken maken over tijdelijk minder werken, tijdelijke aanpassing van arbeidstijden, meer mogelijkheden om vakantiedagen te sparen, betaalde verlofperiodes enzovoort. De FNV komt op 26 november graag vertellen wat de FNV doet en wil doen voor mantelzorgers.

Versa Welzijn is door de gemeenten in de regio gevraagd om het werk van mantelzorgers te verlichten. Deskundigen van Versa Welzijn geven informatie en advies, bieden emotionele en praktische ondersteuning en zorgen voor overname van zorg als dat onverhoopt nodig is. Wout Vermeulen van Versa Welzijn neemt u graag mee in zorg die Versa Welzijn aan mantelzorgers biedt.

Een op de drie werkende vrouwen en één op de vijf werkende mannen verleent mantelzorg. Dat is veel. De FNV wil leden die mantelzorg verlenen extra steunen. We zijn daarom erg benieuwd naar uw verhalen, ideeën en suggesties. Op 26 november is er volop gelegenheid om in gesprek te gaan met andere mantelzorgers, medewerkers van Versa Welzijn en de FNV en lokale politici. Laat van u horen!

Wanneer: 26 november 2019 – aanvang 20 uur, inloop vanaf 19:30
Waar: FNV Vakbondshuis, Noorderweg 58, Hilversum
Voor: Leden en belangstellenden
Aanmelden: “Ja ik kom en uw naam” aan Lokaal.GooiVechtstreek@vereniging.fnv.nl