Huis van Fatima in Hilversum in Movisie brochure

Versa Welzijn heeft vorig jaar twee bijeenkomsten gevolgd met Movisie (kennisinstituut sociale vraagstukken) waarin centraal stond hoe je meer grip kon krijgen op de opbrengsten van collectieve activiteiten. Praktijken en gemeenten gingen aan de slag waarbij het kwaliteitskompas als hulpmiddel werd gebruikt.

De opbrengsten van de bijeenkomsten en de praktijkbeschrijvingen zijn inmiddels beschreven in de brochure `Grip op collectieve activiteiten`.

Praktijkvoorbeeld 4 op pagina 12 beschrijft Het huis van Fatima. Dit is een initiatief van Versa Welzijn in Hilversum: een succesvolle, laagdrempelige inloopvoorziening voor mensen met een islamitische achtergrond en hun mantelzorgers, spontaan ontstaan vanuit een lokale behoefte.

Meer informatie
Tine Hoofd
thoofd@versawelzijn.nl