Gooi en Vechtstreek als eerste regio in Nederland op weg naar een Rookvrije Generatie

Op donderdag 21 juni ondertekenden ruim 30 partijen uit de regio Gooi en Vechtstreek een
convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’. Met al deze partners sloot
de regio zich – in het bijzijn van de kinderburgemeester en een kinderraadslid uit Hilversum – aan
bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee heeft Gooi en Vechtstreek de primeur: als allereerste
regio in Nederland op weg naar een Rookvrije Generatie.
‘Speeltuinen en winkelstraten rookvrij’, is de wens van de kinderburgemeester van Hilversum.
Nog steeds beginnen er in de regio Gooi en Vechtstreek elk jaar meer dan 500 kinderen met dagelijks
roken. Als kinderen niet beginnen met roken, leven ze gemiddeld 10 jaar langer dan
leeftijdsgenootjes die wel gaan roken. Reden genoeg voor alle regiogemeenten en
samenwerkingspartners om te streven naar een Rookvrije Generatie. Een generatie die de kans krijgt
om volledig rookvrij op te groeien.
Partijen uit het convenant richten zich de komende jaren op het Rookvrij maken van zoveel mogelijk
plekken waar kinderen komen: de thuissituatie, kinderopvang, speeltuin, school en sportvereniging.
Ter ondersteuning zijn gratis stappenplannen, Rookvrij bordjes en persoonlijke ondersteuning
beschikbaar. Meer informatie is te vinden op www.rookvrijegeneratiegv.nl.
Ruim 30 partijen uit de hele regio ondertekenden het convenant: alle regiogemeenten, Tergooi, Ghogo
(huisartsenvereniging), Versa Welzijn, Jeugd en Gezin, 18 middelbare scholen, een flink aantal
basisscholen, twee grote kinderopvang organisaties, Jellinek, Team Sportservice ’t Gooi, de KNVB,
GGD en het Verloskundig Samenwerkingsverband (met kraamzorg, verloskundigen en
gynaecologen). Organisaties die nog geen partner zijn in het convenant, kunnen zich alsnog
aanmelden bij de GGD.
Samen voor gezond
Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg
om van de gezondheid van de inwoners nog meer werk te maken. Een gezamenlijke inzet van
maatschappelijke partners en overheid is onmisbaar om onze inwoners te stimuleren hun gezondheid
te verbeteren. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt.
Op weg naar een Rookvrije Generatie is een van de onderwerpen waarop we de handen ineen slaan.
Noot voor de redactie:
Meer informatie kunt u verkrijgen bij Rinelle van den Top, projectleider Rookvrije Generatie GGD Gooi
en Vechtstreek, 06-20924219 of r.vandentop@ggdgv.nl