Gezelligheidssoos De Koepel – Hilversum

Vanaf vrijdag 4 oktober is er iedere week een GEZELLIGHEIDSSOOS. Dit is een gezellige ontmoetingsochtend voor koffie, praatje en een spelletje. Het is vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur. Bijdrage is 3 euro per maand. Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum.

Informatie:

Gert Bos gbos@versawelzijn.nl – 06-19227082
sociaal werker / buurt-opbouwwerker Hilversum Zuid