Folder Netwerk Vrijwillige Thuishulp Hilversum

Het netwerk Vrijwillige Thuishulp Hilversum is een samenwerkingsverband van organisaties in Hilversum
die vrijwilligershulp aan huis bieden.

Met de gezamenlijke Folder Netwerk VTH Hsum januari 2021 willen de organisaties zich laagdrempelig en overzichtelijk aan inwoners presenteren. De coördinatie is in handen van Versa Welzijn.

Er is regelmatig onderling contact waardoor de organisaties goed op de hoogte zijn van elkaars activiteiten en bewoners naar elkaar weten door te verwijzen.

Meer informatie
Anneke Bijleveld
Sociaal Werker Vrijwillige Thuishulp
t. 06 – 49 37 71 71
e. abijleveld@versawelzijn.nl