Extra geld in Gooise Meren voor post-Corona initiatieven die bijdragen aan mentaal welbevinden

Gemeenten krijgen dit jaar veel extra middelen van de landelijke overheid i.v.m. corona. De gemeente Gooise Meren heeft Versa Welzijn in dat kader in maart jl. gevraagd om voorstellen te doen die bijdragen aan het mentaal welbevinden van mensen in en na corona. Zo kregen we budget voor een aantal prachtige initiatieven in 2021. Lees hieronder wat we allemaal extra gaan doen voor én met de inwoners van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg.


Vrijwilligerscentrale

Door het doen van vrijwilligerswerk voelen inwoners zich meer betrokken bij hun gemeente en wijk. Het sociale contact en het er voor iemand zijn draagt bij aan iemands welbevinden en kan eenzaamheid verminderen. 2021 is het Jaar van de Vrijwillige Inzet: de Vrijwilligerscentrale Gooise Meren gaat dus nog meer inzetten op het stimuleren van inwoners van Gooise Meren om vrijwilligerswerk te doen.

Er komt een campagne rond de Dag van de Vrijwilliger op 7 december 2021: Gooise Meren Bedankt!. Zo verschijnen er in december interviews met vrijwilligers in de lokale kranten en iedereen die vrijwilligerswerk doet kan een cadeautje uitzoeken bij lokale ondernemers. Deze campagne is in 2020 succesvol uitgevoerd in Weesp. De Vrijwilligerscentrale gaat dit in samenwerking met Gooise Meren Marketing organiseren.

Soep in de wijk (Naarden)

Dit is een activiteit voor bewoners die weinig tot geen contact hebben. Door met elkaar soep te eten komen bewoners met elkaar in gesprek. De bewoners en vrijwilligers gaan samen soep maken en eten. Ook bieden we bezoekers de ruimte om individuele gesprekken te voeren met een sociaal werker.

Activiteiten voor kinderen in Naarden

Er is behoefte aan contact en even iets anders dan corona. Een aantal ouders zit in een moeilijke situatie door verlies van familieleden, verlies van werk of eigen bedrijf. De kinderwerkers van Versa Welzijn gaan een half jaar lang wekelijks naar de kinderen toe in verschillende wijken. Om er een ontspannen en gezellig bezoek van te maken, nemen wij een clown mee in de wijk die een kleine show geeft voor de kinderen. Wij delen tasjes uit gevuld met knutselmaterialen, leesboekjes, stripboeken, kleurstiften enz.

Huisbezoek en wijkgericht kinderwerk Bussum

We gaan op huisbezoek bij gezinnen met problemen zoals armoede, een (vecht)scheiding, opvoedproblemen, huiselijk geweld of een combinatie daarvan. Daarnaast gaan we activiteiten organiseren in wijken van Bussum Zuid, die een specifieke (hulp)vraag hebben zoals overlast van groepen kinderen en gebrek aan speelplaats. We gaan de signalen van inwoners aanhoren en omzetten in activiteiten samen met en ten dienste van kinderen en hun leefomgeving.

Feestweek Muiden/ Muiderberg

We gaan een Feestweek organiseren met en voor inwoners van Muiden en Muiderberg in en rondom de Kazerne en de Rijver. De activiteiten worden bedacht en ontwikkeld door inwoners van Muiden/Muiderberg. Versa Welzijn coördineert, communiceert en faciliteert. De geplande uitvoering van de Feestweek is week 33 (16/22 augustus 2021).

Ambulant Jongerenwerk Muiden/Muiderberg

De jongerenwerkers gaan jongeren opzoeken in omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen. Dat kan dus op straat, in winkelcentra, bij sportclubs, bij scholen en eventueel thuis zijn.

Tuk Tuk

De Tuk Tuk wordt in 2021 veelvuldig ingezet, onder meer voor:

 • Voor ouderen: “Langs het tuinpad van mijn vader…”
  Een rit langs het eigen verleden. De gast geeft aan waar hij/zij naar toe wil rijden, plekken zoals het geboortehuis, de oude school, uitgaansplek, enz. Een ‘buddy’ gaat mee, luistert en noteert, liefst met foto van de gast op een plek naar keuze. Van alle verhalen wordt een boekje gemaakt.
 • Een muzikaal hart onder de riem voor iedereen
  Om de zaterdag gaan we op tour met de Tuktuk: lokale professionele muzikanten treden dan op centrale punten gedurende de dag even kort en krachtig op. Daarnaast organiseren we maandelijks een muzikaal optreden buiten bij diverse zorgcentra, 4 x 30 minuten
 • De Tuktuk gaat op bezoek
  Via social media en andere kanalen stellen we de vraag: wie nodigt ons uit? Inwoners, wijken, verenigingen enz. kunnen de Tuktuk uitnodigen om iets bijzonders te laten zien/vertellen. Van hun verhaal wordt een filmpje gemaakt voor social Media en lokale/regionale TV (GooiTV). Vrij naar het TV programma Tom Waes in Vlaanderen.
 • Kinderen uit gezin met een kleine beurs
  Zij kunnen bijvoorbeeld samen met vader of moeder een ritje in de Tuktuk maken naar de ijsjeswinkel voor een gratis ijsje of een uitstapje maken omdat ze niet op vakantie gaan /naar een pretpark kunnen.
 • Koffie in de wijk/ Soep op de stoep
  Wekelijks gaan de opbouwwerkers de wijk in voor contact en gezelligheid in Bussum (m.n. Spiegelwijk, B-Zuid), Naarden (m.n. Tuindorp/Keverdijk), Muiderberg, Muiden

Statushouders en vrijwilligerswerk

Versa Welzijn gaat statushouders bij elkaar brengen en thema’s bespreken die hen kunnen stimuleren om vrijwilligers werk te gaan doen. Gastsprekers en ervaringsdeskundigen komen voorlichting en/of een presentatie geven over onderwerpen die door de groep worden gekozen. Daarnaast geven we tools en tips over hoe statushouders zich kunnen presenteren aan de werkgever waar ze vrijwilligerswerk gaan doen. We gaan dit in twee groepen uitvoeren.

Contactgroepen corona patiënten en mantelzorgers

We gaan ondersteuning geven aan mensen die zorgen voor een coronapatiënt (langdurige klachten). De ondersteuning bestaat uit het geven van (praktische) informatie en educatie, het delen van ervaringen en emoties met lotgenoten, het leren van elkaar en het besef er niet alleen voor te staan én verwijzing naar andere mogelijkheden voor hulp binnen en buiten Versa Welzijn.

Buurtfeest Uit-Wijk

We gaan de coronaperiode afsluiten en onze vrijheid vieren met een groot feest voor 150 tot 300 bezoekers. Met een frisse start, arm-in-arm gaan we een mooiere tijd tegemoet, laten zorgen achter ons en maken we plannen voor de toekomst. We hopen dat we het feest eind juni 2021 kunnen organiseren, anders na de zomer. Ambtenaren, wethouders én burgemeester worden ook uitgenodigd.

Muziekoptredens Bussum

We gaan de bewoners van de Oostereng een hart onder de riem steken en ze mentaal bijstaan met muziekoptredens in de Palmpit en Verlosserskerk.

Geheugenhuis open in de zomer

Gebruikelijk is dat buurtcentrum de Uit-Wijk in Bussum voor de meeste diensten gesloten is tijdens de zomervakantie. De ervaring van het afgelopen coronajaar heeft ons geleerd dat openstelling (zoals mogelijk bleek voor deze kwetsbare doelgroep vanaf december 2020 tot heden) heeft geleid tot vermindering van isolement en eenzaamheid, meer lichamelijke activiteit, verbetering van welzijn en gezondheid van de doelgroep (kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen met beginnende geheugenverlies/-dementie) en ontlasting van mantelzorgers/familie. In de zomer van 2021 blijft het Geheughuis dus open. Vervoer wordt geregeld door Automaatje.

Kunnen wij je helpen?