Directeur-bestuurder ad interim Versa Welzijn

Hilversum, 26 april 2017

Versa Welzijn heeft met ingang van mei een directeur-bestuurder ad interim, te weten Anita Keita.
Mevrouw Keita start haar werkzaamheden voor Versa Welzijn op 9 mei aanstaande. Ze zal beginnen met een interne kennismaking.
Kort daarna zal zij, in samenspraak met het managementteam en de raad van toezicht, ook met opdrachtgevers en andere externe partners het gesprek aangaan.
Ook wil ze graag in contact treden met vrijwilligers en deelnemers. Hoe dit wordt georganiseerd, wordt later bekend gemaakt.