De energietransitie is ook een sociale transitie

Jerrel Oron is opbouwwerker energietransitie en duurzaamheid voor Versa Welzijn in Weesp en Huizen. Jerrel legt verbindingen tussen bewoners, gemeente en organisaties in een buurt, wijk of straat. Hij informeert met name bewoners met een lager inkomen over de energietransitie.

Inwoners laagdrempelig betrekken bij energietransitie
In kwetsbare wijken zijn bewoners vaak nog niet bezig met de energietransitie. Zaken als gezondheid, geldproblemen, burenoverlast en de slechte staat van hun woning en/of buurt zijn voor hen meestal belangrijker. Maar met kleine aanpassingen in hun woning en kleine veranderingen in hun dagelijkse gewoontes kunnen zij al geld besparen én winst boeken in hun gezondheid. En doordat Jerrel ook bij mensen thuis komt, kan hij eventuele andere problemen signaleren en de bewoner in contact brengen met bijvoorbeeld collega’s van het maatschappelijk werk of mantelzorgondersteuning.

Voor de conferentie ‘De kracht van welzijn in het sociaal domein’ op 11 februari jl. verzorgde Jerrel de pitch ‘Versa Welzijn: het begeleiden van de energietransitie bij mensen in een kwetsbare positie‘. Hierin vertelt Jerrel beeldend hoe hij te werk is gegaan om de energiearmoede in de Keulsevaart flats in Weesp aan te pakken en maakt hij duidelijk dat de energietransitie ook een sociale transitie is!

De conferentie werd georganiseerd door het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), de Welzijnstafel regio Utrecht, Amersfoort, Gooi en Vechtstreek (waaronder Versa Welzijn) en de VNG. Centraal stonden de volgende vragen: Hoe hebben welzijn en sociaal werk impact op urgente maatschappelijke kwesties: corona, armoede, wonen, eenzaamheid, de klimaatcrisis? En hoe kan dit klein en concreet worden gemaakt in de opgaven die gemeenten raken? Welke succesvolle en minder succesvolle aanpakken zijn er in gemeenten?

U kunt de conferentie hier terugzien. 

Meer informatie:
Jerrel Oron, Opbouwwerker Duurzaamheid/Energietransitie, joron@versawelzijn.nl, 06 82 86 04 23

Kunnen wij je helpen?