Cursus Rondom Dementie Voorjaar 2017

In maart start Versa Welzijn weer met een cursus voor mantelzorgers rondom het thema Dementie. 

Data:
14 maart: Wat is dementie? (geriater)
21 maart: Hoe ga ik om met iemand met dementie? (psycholoog)
28 maart: Welke gedragsveranderingen kunnen er plaats vinden? (psycholoog)
4 april: Wie kan helpen? ( casemanager) In wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 81 1223 LD Hilversum
11 april: Respijtzorg (consulenten Dagbehandeling Hilverzorg/ Vrijwillige Thuishulp Versa Welzijn)
18 april: Wat doet in de regio Alzheimer Gooi en Vechtstreek (vrijwilligers) Hoe bereid ik me voor op opname? Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige).
16 mei: Terugkombijeenkomst
Locatie: Wijkcentrum Lopes Dias,  Lopes Diaslaan 213, 1222VE Hilversum,
uitgezonderd 4 april !! (wijkcentrum St. Joseph, zie hierboven)

Tijd: 13.30-15.30 uur 

Voorzitter cursus:
Marianne Verstijnen, sociaal werker Versa Welzijn Weesp
 

Informatie en aanmelden:
Vanwege vakantie kunt u bellen tot en met 30 januari of vanaf 27 februari tot en met 14 maart (van maandag tot en met donderdag) 06-50632925
Of via mail: mverstijnen@versawelzijn.nl