Country Linedansen, Biljartclub, Creaclub

Er is weer Country Linedansen, Biljartclub, Creaclub.
Het is op de woensdagavond van 19.15 – 20.30 uur.
We zitten in het Beatrix-gebouw, hoek Neuweg / Bosdrift. WE HEBBEN WEER PLAATS bij deze activiteiten. Je mag kosteloos een keer komen kijken en meedoen !!!