Huis van Fatima in Hilversum in Movisie brochure

Versa Welzijn heeft vorig jaar twee bijeenkomsten gevolgd met Movisie (kennisinstituut sociale vraagstukken) waarin centraal stond hoe je meer grip kon krijgen op de opbrengsten van collectieve activiteiten. Praktijken en gemeenten gingen aan de slag waarbij het kwaliteitskompas als hulpmiddel werd gebruikt.

De opbrengsten van de bijeenkomsten en de praktijkbeschrijvingen zijn inmiddels beschreven in de brochure `Grip op collectieve activiteiten`.

Praktijkvoorbeeld 4 op pagina 12 beschrijft Het huis van Fatima. Dit is een initiatief van Versa Welzijn in Hilversum: een succesvolle, laagdrempelige inloopvoorziening voor mensen met een islamitische achtergrond en hun mantelzorgers, spontaan ontstaan vanuit een lokale behoefte.

Meer informatie
Tine Hoofd
thoofd@versawelzijn.nl

 

Bericht aan ouders vanwege sluiting peuterspeelzalen ivm Coronavirus

Beste ouders / verzorgers,

Helaas moeten wij jullie mededelen dat wij de peuterspeelzalen moeten sluiten met ingang van maandag 16 maart 2020 i.v.m. de nieuwe maatregelen zoals die vandaag zijn aangekondigd rondom het coronavirus.
Wij verzoeken u vriendelijk uw kind vanaf morgen thuis te houden, zeker tot en met 6 april 2020.

Mocht u door het sluiten van de peuterspeelzalen in de problemen komen met uw werk, omdat u een vitale functie heeft, neem dan contact op met de peuterspeelzaal of Peuterspeelzaaladministratie.

Voorbeeld van vitale functies / sectoren:
– in de zorg,
– OV medewerkers,
– afval diensten
– hulpverleningsdiensten,
– politie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Mochten er gedurende deze periode van sluiting reden zijn om u verder te informeren, dan verneemt u dat natuurlijk gelijk van ons.

Hoe alles financieel geregeld zal worden, daarover zullen wij u later informeren. Wij verzoeken u vriendelijk de betalingen gewoon te blijven voldoen. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag: dit wordt doorbetaald door de overheid.

In het vertrouwen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten
Leidinggevenden peuterspeelzalen

Karin van Rijn, Hilversum en Bussum, krijn@versawelzijn.nl (06-12560938)
Bernadette van der Heijden, Huizen, bheijden@versawelzijn.nl (06-13965682)
Marij van Dijk, Weesp, mdijk@versawelzijn.nl (06-13933792)

Bij geen gehoor is de Peuterspeelzaaladministratie de gehele dag bereikbaar 035-5485959

Maatregelen ivm verspreiding Coronavirus

Donderdag 12 maart zijn nieuwe maatregelen aangekondigd door premier Rutte, minister Bruins en het RIVM. Deze hebben betrekking op het Coronavirus en zijn bedoeld om meer besmettingen zoveel als mogelijk te voorkomen.

Versa heeft als gevolg daarvan de volgende maatregelen genomen:

  • Geheugenhuizen (Bussum, Huizen, Muiderhuis), Dagbestedingen Dagje Hart van Laren, Dagje Blaercom en De Ontmoeting en de Wijdehuizen schorten de activiteiten op tot in ieder geval 31 maart
  • Preventieve Huisbezoeken worden opgeschort tot in ieder geval 31 maart
  • (Boodschappen)PlusBus-activiteiten worden ook opgeschort tot in ieder geval 31 maart

Verder lezen →

Lelie disco za 14 maart afgelast i.v.m. Corona virus

“BIJ TWIJFEL NIET OVERSTEKEN”, is een spreekwoord. En er is hier flink getwijfeld. Maar we hebben besloten om in de huidige omstandigheden de komende LELIEDISCO van zaterdag 14 maart a.s. in De Lelie in Hilversum niet door te laten gaan. We willen geen rol spelen in het mogelijk verspreiden van het Corona-virus. We hebben contact gehad met Sherpa-collega’s, het nieuws gevolgd maar bovenal hebben de vrijwilligers aangegeven om “voorzichtigheid boven alles” te stellen. Ook een aantal ouders gaven aan dit een wijs besluit te vinden. Dus …. zaterdag GEEN Leliedisco in Wijkcentrum de Koepel. Regel het goed met de taxi’s, want de Koepel is zaterdagavond gesloten. Wij vinden het erg jammer maar hopen op jullie begrip.

Meer informatie:

Gert Bos gbos@versawelzijn.nl – 06-19227082
sociaal werker / buurt-opbouwwerker Hilversum Zuid