APK keuring voor uw PC/Laptop in Laren

U LAAT UW AUTO MET REGELMAAT ONDERHOUDEN.

Maar geldt dat ook voor uw PC?

Is uw computer toe aan een opschoonbeurt of is deze erg langzaam?
Kom dan naar de PC Helpdesk BEL in Het Brinkhuis in Laren.

Een team van deskundige vrijwilligers helpt u voor slechts € 3,00 met:
Updaten
Opschonen
Controle veiligheid

Wij verwelkomen u als 50+ graag met een kopje koffie of thee voor € 0,50.
Iedere werkdag geopend van 10.00 – 12.00 uur

Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders

Een sleutelpersoon vormt een brug tussen statushouders, gemeenten en (zorg)organisaties. De Syrische Aiham Abo Hameda is één van de vier sleutelpersonen in Gooi en Vechtstreek. In een promotiefilmpje van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, vertelt hij over zijn werkzaamheden.

Wisselwerking gezondheid en participatie
Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie en integratie van statushouders. Andersom is het zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving het beste recept voor een goede gezondheid en welzijn van deze nieuwkomers. Sleutelpersonen kunnen gemeenten helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij gemeentelijke activiteiten, beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn kunnen een beroep doen op sleutelpersonen bij voorlichting en advies.

Rol sleutelpersonen
Sleutelpersonen zijn getraind in het kader van het Ondersteunings- en Kennisdelingsprogramma ‘Gezondheid Statushouders’ van Pharos, VNG en GGD GHOR Nederland. Samen met de regiocoördinator gezondheid statushouders vanuit de VNG, een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie of de gemeente zelf, kunnen sleutelpersonen:
• Gezondheidsvoorlichting geven aan statushouders en zorgprofessionals.
• Adviseren over statushouders en vertegenwoordigen van statushouders.
• Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, zorginstanties en statushouders.
• Behoeften en signalen van statushouders ophalen.
• Statushouders bereiken en mobiliseren.
 
Begeleiding Versa Welzijn
In 2016 heeft Versa Welzijn Aiham Abo Hameda als sleutelpersoon aangemeld bij Pharos. Zaineb Toama, maatschappelijk werker bij Versa Welzijn, heeft hem de afgelopen 1,5 jaar begeleid. “Aiham heeft een groot netwerk binnen de doelgroep en wilde graag een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Ik vind het belangrijk dat goed opgeleide mensen met talenten, zoals Aiham, een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dit vrijwilligerswerk kan daartoe een opstapje zijn.”

Versa Welzijn begeleidt naast Aiham nog 3 sleutelpersonen uit Gooise Meren (2 uit Syrië,1 uit Eritrea). Inmiddels zijn landelijk ruim 50 sleutelpersonen getraind en aan de slag. De filmpjes van Aiham en andere sleutelpersonen zijn gemaakt om nog meer gemeentes te motiveren om mee te doen aan het project Gezondheid van statushouders.

Meer informatie
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/kennisdelings-programma/actieve-rol-statushouders-sleutelpersonen

Elf Nieuwe Gouden Gemeenten (waaronder Huizen) winnen!

Het gebeurt wél in Aalten, Almelo, Delft, Goirle, Huizen, Leerdam, Meppel, de Regio Midden-Limburg, Wageningen, Zandvoort, Zeist: de omslag van minder zorg(en) naar meer lokaal welzijn en een sterkere lokale samenleving. In de digitale bundel ‘11 Gouden Gemeenten winnen in het sociaal domein’ leest u hoe ze dat doen. Kanttekening: de transformatie is een titanenklus, die dreigt te stranden in schoonheid als er geen geld bij komt voor verdere innovatie. Dat onderstreepte een aantal “gouden” wethouders bij de presentatie van deze publicatie.

In deze elf Nieuwe Gouden – sociale- Gemeenten zijn bewoners, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, wethouders en raadsleden echt gaan samenwerken. Nog niet alles gaat perfect, maar de wil om de lokale samenleving te versterken is er. En dat is de basis voor een soms radicale omslag in het denken en doen rond hulp, zorg en ondersteuning waardoor het welzijn van de inwoners écht verbetert. Albert Jan Kruiter stelt in het inleidende interview: ‘Een innovatie-agenda per wijk, dat zou een mooi begin zijn.’

Preventief (samen)werken en slim inkopen krijgt in alle elf de gemeenten veel aandacht. Juist door al heel vroeg te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen wordt een beroep op zwaardere zorg in veel gevallen voorkomen of op zijn minst uitgesteld. Daarvan komen mooie voorbeelden voorbij. Zoals de ‘blijverslening’ in Zandvoort voor mensen die langer zelfstandig willen wonen. Of het doorbraakbudget in Zeist voor maatoplossingen.

Maar waar ze echt goud voor verdienen is dat ze een stem geven aan burgers en ruimte aan professionals. Sommige gemeenten gaan daar ver in, zoals Wageningen. Daar is het beleidsplan in grote lijnen door de inwoners bepaald. Wethouder De Brito: “Al was niet iedereen gecharmeerd van die onconventionele aanpak. Een grote zorgaanbieder besloot de gemeente te dagvaarden in verband met gebreken in de aanbestedingsprocedure. Het was voor iedereen een spannende tijd. Gelukkig heeft de rechter ons op alle twaalf punten in het gelijk gesteld. We mogen organisaties vragen om samen te werken.”
Kruiter: “De transformatie is pas net begonnen. Gemeenten worstelen nog met de bureaucratische erfenis van de afgelopen zestig jaar. Die breek je niet zomaar af. Het vraagt om een andere manier van organiseren. Zie de wijk maar als verzorgingsstaat, reken eens uit wat er in en uit gaat. Stel, er wordt in jouw wijk 90 miljoen gepompt voor zorg, uitkeringen, jeugdhulpverlening, huursubsidies en schuldhulpverlening. En je hebt zicht op alle problematiek. Dan kun je je afvragen of dat geld slimmer kan worden ingezet. Dan kun je gaan innoveren.”

De drive om deze beweging voort te zetten is groot. Maar diverse wethouders waarschuwden voor een tekort aan middelen. Wageningen (nadeelgemeente), Delft en Meppel geven aan dat de constante zoektocht naar geld stress oplevert en duurzame oplossingen in de weg staat.

De digitale publicatie en de pdf vindt u op Platform Sociaal Werk Nederland.

 

 

 

 

 

Foto: Het eerste exemplaar werd door Marijke Vos (voorzitter Sociaal Werk Nederland) aangeboden aan Jantine Kriens (algemeen directeur VNG).

Versa Welzijn brengt in samenwerking sociaal werk terug in Hilversumse wijken

Versa Welzijn en de gemeente Hilversum tekenden afgelopen 29 november de uitvoeringsovereenkomst voor sociaal werk in Hilversum in 2018. Daarmee krijgt sociaal werk een steviger positie in Hilversum. De rol van Versa Welzijn als belangrijke en structurele adviespartner van de gemeente is daarmee terug van weggeweest. 

Wethouder Eric van der Want van de gemeente Hilversum en Anita Keita, directeur-bestuurder van Versa Welzijn, zetten  hun handtekening onder de uitvoeringsovereenkomst 2018.

Sociaal werk voor inwoners van Hilversum

Inwoners van Hilversum kunnen in 2018 rekenen op:

  • Jongerenwerk in de wijken Meent, Zuidwest, Zuid, Zuidoost, Oost, Noordoost en Stedelijk
  • Buurtwerk in de wijken Zuidwest, Zuid, Zuidoost, Oost en Noordoost. Eerder meldde de Gooi- en Eemlander dat de overeenkomst 2018 voorziet in buurtwerk in Noordwest. Dit klopt niet.
  • Maatschappelijk werk in de wijken Zuidwest, Zuid, Zuidoost en Noordoost
  • Mantelzorgondersteuning in de wijken Zuidwest, Zuid, Zuidoost en Noordoost
  • Schuldpreventie: in Oost, Noordoost en Stedelijk
   Daarnaast kunnen alle inwoners van Hilversum gebruikmaken van de Vrijwilligerscentrale Hilversum, AWARE, Artikel 1 en Buurtbemiddeling.

Advies Versa Welzijn: sociaal werk in alle wijken

De afgelopen jaren bezuinigde de gemeente Hilversum fors op sociaal werk. Het maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning werden bijvoorbeeld voor meer dan de helft geschrapt. Versa Welzijn heeft vervolgens geprobeerd de dienstverlening zo goed mogelijk overeind te houden, in alle wijken. Het advies van Versa aan de gemeente is om alle diensten in alle Hilversumse wijken aan te bieden. Dit wordt in 2018 de inzet van Versa Welzijn en samenwerkingspartners als Sherpa, MEE, Hilverzorg en Kwintes.

Voor iedereen

De gemeente Hilversum wil de zorg, die nu individueel en op indicatie wordt geleverd, zoveel als mogelijk omzetten naar vrij toegankelijke laagdrempelige voorzieningen in de wijken. Onlangs moest de formatie van het sociaal plein opgeplust worden en vanwege de groeiende vraag ontstonden wachtlijsten.

Samenwerking zorg- en welzijnspartners

Een laatste ontwikkeling is de samenwerking tussen 11 Hilversumse zorg- en welzijnspartners in De Ontmoeting. Ook Versa Welzijn neemt hieraan deel en onlangs sloten de gemeente en zorgverzekeraar Zilveren Kruis aan. De gemeente heeft aangegeven behoefte te hebben aan samenwerking rondom thema’s en ontvangt bij voorkeur geen enkelvoudige subsidie aanvragen meer van zorg- en welzijnsorganisaties.

Op dit moment experimenteren de partners met samenwerking op 3 thema’s: mantelzorgondersteuning, schuldpreventie en ontmoeten in Zuid. Daarnaast lopen er overleggen met het sociaal plein en andere partners, waarbij maatschappelijk werk van Versa Welzijn is betrokken. Er is een brede erkenning dat sociaal werk in wijken noodzakelijk is en dat is dan ook de inzet:meer sociaal werk in de wijken. Hierbij staan we voor ons vakmanschap: sociaal werk is een ambacht dat niet iedereen kan doen.

 

‘Positief Opvoeden voor gescheiden ouders’, start 17 januari 2018 – Bussum

Er zijn nog plaatsen vrij voor de cursus: ‘Positief Opvoeden voor gescheiden ouders’, die start op 17  januari 2018
Deze cursus is voor alle ouders in het Gooi vrij toegankelijk.
Nog even de praktische gegevens op een rijtje:
Voor wie? De cursus is bedoeld voor ouders die een scheiding achter de rug hebben. (Ex-partners kunnen niet deelnemen aan dezelfde groep.)
De doelen voor de cursus zijn: Bevorderen dat ouders hun handelen afstemmen op het belang van hun kinderen; Stimuleren dat ouders effectief kunnen samenwerken in de opvoeding; Verbetering van vaardigheden om conflictueuze en stressvolle situaties te hanteren; Versterking van de opvoedingsvaardigheden van ouders. In de bijlage een uitgebreide omschrijving.
Hoe aanmelden? Ouders kunnen zichzelf aanmelden. Voorafgaande aan de cursus vindt er een intakegesprek plaats. Verwijs je een gezin die je al goed kent? Overdrachtsinformatie is dan heel handig.

Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders.
‘Versterk je vaardigheden en zelfvertrouwen als opvoeder na een scheiding.’
Start: woensdag 17 januari 9.15-11.45, daarna nog 4 bijeenkomsten
Locatie: Jeugd en Gezin Gooise Meren, Olmenlaan 14, 1404 DG Bussum
Informatie en aanmelden: CJG Hilversum: 035-6926384 / cjghilversum@jggv.nl / www.cjghilversum.nl
Kosten: €30 (voor de materialen)

Agenda cursus positief opvoeden voor gescheiden ouders 2018

Flyer cursus positief opvoeden gescheiden ouders 2018
 

 

Inloopspreekuur Administratie voor Elkaar ook voor u! – Wijdemeren

Iedere vrijdag kunnen inwoners van Wijdemeren terecht tijdens het gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op de Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht.
Het spreekuur wordt gehouden van 09.30 – 11.00 uur  (met uitzondering van schoolvakanties).
Tijdens dit spreekuur worden vragen over (financiële) administratie en beantwoord en wordt geholpen bij het invullen van (digitale) formulieren.
Het bijhouden van een administratie en het invullen van (digitale) formulieren kan lastig zijn en vragen oproepen. Een vrijwilliger van Versa Welzijn helpt snel en efficiënt bij vragen over administratie en/of formulieren. De privacy van de hulpvrager is hierbij gewaarborgd. Let op: wij nemen het niet van u over, u blijft zelf verantwoordelijk.
Vrijwilligers helpen bij het ordenen en opzetten van een administratie. Hierdoor wordt overzicht gekregen over inkomsten en uitgaven. Zo nodig regelt/controleert de vrijwilliger de bankzaken van de hulpvrager. Als u twijfelt over het door u ingevulde formulier b.v. voor het aanvragen van toeslagen of heffingskortingen, kijkt een vrijwilliger graag even met u mee. Ook met Vragen over andere financiële regelingen kunt u bij de vrijwilligers terecht.
Het digitaal inschrijven of regelen van zaken bij banken en overheidsinstanties kan problemen geven omdat niet iedereen vaardig is met een computer of een computer thuis heeft. Ook hiervoor kunt u terecht tijdens dit spreekuur. Denk b.v. aan inschrijven of online reageren op Woningnet of een aanvraag bij de Voedselbank.
Kom langs bij het inloopspreekuur met uw vragen over formulieren en regelingen. Neemt u al uw financiële administratie mee? Dan gaat u weer ‘opgeruimd’ naar huis met uw administratie overzichtelijk in mappen.

Terugblik Dag van de Mantelzorg gemeente Hilversum 2017

10 November 2017 vierden wij de Dag van de Mantelzorg! Er was een spetterend optreden van Karin Bloemen, Mantelzorgkoor “de Lichtpuntjes” zong mooie meezingers en de Egwel Muziek Beleven Band maakte de sfeer compleet met een verassingsoptreden! Er was een lekkere lunch en mantelzorgers konden deelnemen aan diverse workshops. Filmtheater Hilversum vertoonde ’ s  avonds voor mantelzorgers een speciale voorpremière van de film ‘C’est la vie’.
Ria en Petra van het Mantelzorgkoor “de Lichtpuntjes”, alle betrokken en enthousiaste vrijwilligers, Versa Welzijn Vrijwillige Thuishulp, Gemeente Hilversum en Filmtheater Hilversum, hartelijk bedankt voor deze bijzondere Dag van de Mantelzorg!

Zaineb’s verhaal als Zina’s reis in première in Spant – Bussum op 2 december 2017

Zaineb’s verhaal als Zina’s reis in première in Spant

Op zaterdag 2 december 2017 speelt Toneelgroep De Schakel in de grote zaal van theater Spant! in Bussum Zina’s Reis voor en door vluchtelingen. Zina’s reis gaat over het bijzondere, aangrijpende en ook hoopvolle verhaal van onze collega Zaineb Toama, die in 1997 vanuit Irak naar Nederland vluchtte. Haar verhaal is vertaald naar een theaterstuk en wordt opgevoerd door inwoners van regio Gooi en Vechtstreek met een migratie-achtergrond en leden van toneelvereniging De Schakel in Spant!

We zijn heel trots op onze collega Zaineb en wensen haar alvast toitoitoi bij de première!
Er zijn nog kaarten: http://toneeldeschakel.nl/evenement/zinas-reis/
Bekijk de trailer: https://youtu.be/UYnQoTZPmuA

 

 


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.