Calisthenicspark voor inwoners Kerkelanden

Tussen de voetbalkooi/het basketbalveld en jongerencentrum De Keet aan de Kloosterlaan is nu een sportparkje verrezen. Een calisthenicsparkje. Buurtbewoners kunnen daar werken aan hun kracht en fitheid. Afgelopen weekend is al goed gebruik gemaakt van deze gloednieuwe voorziening in de wijk, zo vertelt de wijkwethouder Zuidwest, Annette Wolthers.
De jongeren waar Wolthers het over heeft, ontbreken woensdag aan het einde van de middag. Daar is het weer ook veel te druistig voor. Zonnestralen en hagel wisselen elkaar in rap tempo af. Daarnaast is de temperatuur ook allesbehalve uitnodigend om aan de rekken te gaan hangen. En de coronamaatregelen gelden uiteraard ook nog steeds, waardoor feestelijke openingen zo klein mogelijk zijn.

Het verhaal van het calisthenicspark begint in 2020. Kerkelanden kwam veelvuldig in het nieuws. De wijk werd geteisterd door jongerenoverlast. Dat leidde tot de nodige beheersmaatregelen en bezoekjes van burgemeester Pieter Broertjes en Wolthers. Inventariseren, praten en horen wat er leeft in de buurt, ook van de jongeren zelf.
Wijkmans en Wolthers herhalen de woorden van de jongeren uit Kerkelanden zelf. De Kerkelandenjeugd had er flink de balen van. Zij werden namelijk in verband gebracht met de hardnekkige overlast, terwijl het groepen jongere uit andere delen van Hilversum zouden zijn. “Wij moeten ons verontschuldigen voor iets dat we helemaal niet hebben gedaan”, zeiden ze vorig jaar mei tegen de Gooi en Eembode.

Dovemansoren
Uit de vele gesprekken die met hen gevoerd zijn door onder meer Broertjes en Wijkmans bleek eveneens dat de jongeren zich vervelen. Er is niet zo veel voor hen in de eigen wijk. Op de vraag wat zij dan graag zouden willen, luidde het antwoord: een sportpark. Die duidelijke oproep was niet aan dovemansoren gericht. De jongerenwerkster is serieus met de wens van de jongeren aan de slag gegaan. “Er is een mooie samenwerking ontstaan die nog lang door kan gaan”, sprak Wijkmans woensdag.

Naast jongeren heeft de medewerkster van Versa Welzijn ook buurtbewoners geraadpleegd met wat hun wensen zijn. Op hun voorspraak zijn de rekken voor de (kracht)oefeningen neergezet. Dat is uiteraard tot stand gekomen met (financiële) medewerking van de gemeente, waarin buurtcoördinator Natascha Heerschop een rol heeft gespeeld. Via de buurtsportcoach van Bink Kinderopvang is Van Haren Sport betrokken bij deze nieuwe sportvoorziening. De sportschool die zelf zit in Kerkelanden, aan de Franciscusweg om exact te zijn, gaat hier gratis sportlessen aanbieden aan de buurtbewoners.

“We zijn blij dat we dit mogen doen. We werden gevraagd of we sportlessen wilden geven en we hebben meteen ja gezegd”, aldus Bert van Haren, eigenaar van de Hilversumse sportschool. “Dit past bij ons. We zitten zelf in Kerkelanden en op deze manier kunnen we echt iets voor de buurt doen. Dat doen we door verschillende sporten gratis aan te bieden aan diverse doelgroepen”, luidt het vervolg.

Zes weken lang zijn er zes sportmomenten: twee op maandag, twee op woensdag en twee op vrijdag. De aftrap is maandag 12 april. Dan verzorgt Van Haren lessen voor kinderen van vier tot en met zeven jaar (van 15.30 tot 16.15 uur) en voor de groep van acht tot en met twaalf jaar (16.15 tot 17.00). Op woensdag zijn er lessen voor de oudere jeugd. Van negen tot en met veertien jaar kan trainen onder begeleiding van 18.00 tot 19.00 uur en de groep van vijftien tot en met twintig jaar kan van 19.15 tot 20.15 uur aan de bak. Op vrijdag is het uurtje tussen 18.00 en 19.00 uur alleen voor vrouwen. Daar komt bijvoorbeeld ook zelfverdediging aan bod. En achttien-plus kan op vrijdag buiten fitnessen tussen 19.15 en 20.15 uur.
Bewoners van Kerkelanden enthousiasmeren om te gaan sporten en hen te wijzen op de nieuwe sportvoorziening is het eerste doel. Van Haren sluit zeker niet uit dat zijn sportschool na deze zes weken doorgaat met lessen op deze locatie. “Daar komt vast een plan voor”, zegt hij. Meer mensen aan het bewegen krijgen, is fijn en hij ziet voordelen voor zijn eigen medewerkers. “Wij zijn binnensporters. Dat we nu naar buiten gaan, betekent een andere dimensie voor ons. Dat geeft schwung aan wat we doen.”

Van negatief naar positief
Uiteindelijk is iets negatiefs in iets positiefs veranderd. Wijkmans stelt tevens dat de jongeren nu zien dat de gemeente ook iets voor hen kan betekenen. Dat ze serieus worden genomen en dat niet alles negatief is. Die indruk was er na alle aandacht en heisa van vorig jaar wel.

Hoe zit het nu eigenlijk met de jongerenoverlast in Kerkelanden? Op dat vlak heerst er al even radiostilte. Volgens Wolthers gaat het nu ‘best goed’ in de wijk. Er is een aantal beheersmaatregelen genomen en die werken behoorlijk. Ze draait zich om en wijst in dat kader naar ‘de Berlijnse Muur’ bij de Augustinusschool, waar enkele bewoners overigens van af willen. Wolthers gaat nog een integraal plan maken voor ‘haar’ buurt. Daarmee begint ze na de politieke beschouwingen op de Mobiliteitsvisie 2040.

bron: Gooi en Eembode 8 april 2021

Kunnen wij je helpen?