Buurtsportcoaches gaan Hilversummers in beweging brengen

Team Sportservice ontvangt een subsidie van € 201.651 voor het uitvoeren van activiteiten door buurtsportcoaches ‘Gezonde Leefstijl en Wandelen’. Dit is één van de onderdelen uit het Preventieakkoord Hilversum 2021-2023 dat op 21 september is vastgesteld door het college. Versa Welzijn is één van de deelnemende organisaties aan het Preventieakkoord. Dit akkoord heeft als doel om de gezondheid van Hilversummers te verbeteren, onder andere door hen meer te laten bewegen. Team Sportservice is aangewezen als één van de partners en trekkers. Zij zijn vanaf oktober aan de slag tot en met september 2022.

In het preventieakkoord is de ambitie opgenomen dat iedere Hilversummer de kans krijgt om op een gezonde manier te leven, op te groeien, te wonen, te bewegen en te sporten in een groene leefomgeving. Hilversum zet zich in voor een gezonde leefstijl voor iedereen.

Karin Walters, wethouder Zorg en Welzijn: “We zetten in op een gezonde leefstijl voor iedereen en gezond opgroeien voor de jeugd. Op beide thema’s organiseren onze partners activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en natuur. Ik ben heel blij dat Team Sportservice nu concreet aan de slag gaat met de buurtsportcoaches om onze Hilversummers in beweging te brengen en te helpen bij het aannemen van een gezonde leefstijl.”

Buurtsportcoaches voor gezonde leefstijl en wandelen
Er worden binnen het programma twee soorten buurtsportcoaches ingezet. Coaches om een gezonde leefstijl te ontwikkelen en coaches om te wandelen. De focus van deze coaches ligt op drie Hilversumse wijken waar problematiek als overgewicht en een inactieve leefstijl het grootst is: Noordoost, Oost en Zuidwest. Het effect van de inzet van de buurtsportcoaches wordt in december 2022 geëvalueerd.

Gezonde leefstijl
De buurtsportcoach ‘Gezonde Leefstijl’ is het centrale informatiepunt in de wijk op het gebied van gezonde leefstijl en bewegen. Deze coach is de schakel tussen inwoners en professionals van zorgpartijen in de wijk, zoals huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches en Praktijkondersteuner huisartsen (POH).

De coach helpt inwoners bij een gezondere manier van leven, ook wel leefstijlinterventie genoemd. Leefstijlvragen over voeding, roken en alcohol en passende sport- en beweging helpen hierbij. De buurtsportcoach heeft het overzicht van sport- en beweegaanbieders in de wijk en kijkt welke activiteit het beste aansluit bij de wensen en mogelijkheden van inwoners. Mensen die weinig ervaring hebben met sport en bewegen, vinden het lastig uit zichzelf meer te bewegen en kunnen ondersteuning goed gebruiken. Inwoners die hier aan willen deelnemen, kunnen dit kenbaar maken bij hun huisarts.

Heel Hilversum Wandelt
De buurtsportcoach ‘Wandelen’ zet zich in om samen met professionals het wandelaanbod op een laagdrempelige manier te vergroten. De activiteiten richten zich op alle volwassen inwoners van Hilversum met specifieke aandacht voor: senioren, mensen met overgewicht, mensen met diabetes of kans op diabetes en chronisch zieken. Doelstelling is dat in 2023 ruim 750 inwoners deelnemen aan georganiseerd wandelaanbod en dat meer senioren deelnemen. In Hilversum is al een breed aanbod van wandelactiviteiten dat door verschillende organisaties in sport, zorg en welzijn wordt aangeboden. Uit ervaring blijkt dat het sociale aspect een belangrijke motivator is om een actieve leefstijl vol te houden.

Actieve leefstijl in het groen
Een actievere leefstijl vermindert de negatieve gevolgen van overgewicht op chronische aandoeningen, gewrichtsklachten, valrisico’s en bijvoorbeeld eenzaamheid. Wandelen in een natuurlijke omgeving draagt bij aan herstel van stress en stimuleert tot bewegen. Hilversum bevindt zich in een “groene” regio waardoor er ruime mogelijkheden zijn om wandelingen te maken in het groen. Daarom wordt samengewerkt met het Gooisch Natuurreservaat.

Wandelen op recept
De buurtsportcoaches werken nauw samen met de eerstelijns professionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten. Het idee is om hen te stimuleren om wandelingen te gaan maken met patiënten. Een voorbeeld hiervan is ‘Wandelen op recept’ waarbij huisartsen, maar ook fysiotherapeuten wekelijks met hun patiënten door de wijk wandelen.

Samenwerkende partners
De partners die het preventieakkoord ondertekenden zijn: Versa Welzijn, RHOGO, Zilveren Kruis Zorgverzekeraar, TergooiMC, GGD Gooi- en Vechtstreek, Versa Vrijwilligerscentrale, Goois Natuurreservaat, OREC fysiotherapie en samenwerkingsverbanden van eerstelijnszorg in de wijk, zoals SEHZ, Casa Cura en Stichting Eerstelijns Zorg Hilversum Over het Spoor. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met: het Buurtsportcoachteam Hilversum, sport- en beweegaanbieders, diëtisten, fysiotherapeuten, GLI leefstijlcoaches, praktijkondersteuners huisartsen, en huisartsenpraktijken.

Meer informatie: buurtsportcoacheshilversum@teamsportservice.nl

Video: Preventieakkoord Hilversum 2021-2022

 

 

 

Kunnen wij je helpen?