Buurtkamer de Kazerne

Buurtkamer de Kazerne, Kazernestraat 10 Muiden
Vanaf vandaag zijn inwoners van Muiden welkom in Buurtkamer de Kazerne.
Buurtkamer de Kazerne is een initiatief van Versa Welzijn en wordt georganiseerd door Marian Borawitz en Cynthia Joseph (sociaal werkers en wijkcoaches in Muiden).
Door een interne verhuizing in de Kazerne is het nu mogelijk om in de Buurtkamer (voorheen de kantoorruimte van Versa Welzijn) buurtbewoners te ontmoeten, gezamenlijk koffie te drinken en initiatieven die in de buurt leven te bespreken en samen uit te voeren. Naast de inloop worden er ook andere activiteiten in de Buurtkamer georganiseerd zoals:

donderdagochtend: inloop met koffie/thee
dinsdagochtend: spreekuur Administratie voor elkaar (januari 2018)
Contactgroep voor mantelzorgers (vanaf februari 2018)
Geheugengroep (i.s.m. de wijkverpleging van Vivium)
Activiteiten door het jongerenwerk en kinderwerk

Van de Lakeland Foundation is een donatie van € 1000,- ontvangen om de nieuw te starten met Buurtkamer de Kazerne. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het inrichten van de buurtkamer.