Buitenspeeldag Hilversum: 13 & 16 juni 2018

Al tientallen jaren wordt het samen veilig buiten op straat spelen georganiseerd in heel Nederland. Doel van de Nationale Buitenspeeldag is de aandacht vragen voor buitenspeelruimte en verbeteren van verkeersveiligheid voor kinderen, voetgangers en kwetsbaren in het verkeer.

De coördinatie van de Nationale  Buitenspeeldag in Hilversum heeft Versa Welzijn. In voorgaande jaren werd er in vele Hilversumse straten heerlijk gespeeld tijdens de Nationale Buiten/Straatspeeldag! Straten worden voor een dag voor al het verkeer afgesloten en kinderen kunnen onbelemmerd en veilig op straat spelen. Ondertussen worden de sociale contacten tussen volwassenen gelegd of verstevigd. Knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid kunnen tijdens de Buitenspeeldag aan de gemeente/politiek en politie voorgelegd worden.
Belangrijke resultaten van de Buitenspeeldag zijn ook dat buurtbewoners bewust worden gemaakt van hun eigen verkeersgedrag, dat contacten met de gemeente verbeterd worden en mogelijke knelpunten worden aangepakt. Op buurtniveau heeft de Buitenspeeldag een positieve invloed op de onderlinge contacten, onder buurtbewoners van alle leeftijden.

Uw straat aanmelden kan tot woensdag 25 april 2018.

Buiten spelen is belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling van kinderen. Dankzij de afzettingen, verzorgd door de gemeente, kunnen de kinderen voor één middag onbezorgd buiten spelen. Lekker spelen met je vriendjes, leuke spelletjes doen en vies worden!

De Buitenspeeldag wordt landelijk vastgesteld op een bepaalde dag: woensdag 13 juni en de zaterdag* 16  juni 2018 (*Hilversumse extra dag).
Inwoners uit Hilversum kunnen zich jaarlijks aanmelden voor deelname en kiezen tussen deze 2 data. Zij krijgen dan advies en ondersteuning en een stimulerend bedrag voor het organiseren van activiteiten in hun eigen straat.

Gemeente Hilversum, Versa welzijn en Veilig Verkeer Nederland &  Nickelodeon werken samen aan deze dag. Zie ook https://www.jantjebeton.nl/activiteiten/de-buitenspeeldag  

Op woensdag 4 april 2018 van 20.00-21.00 uur is een speciale informatie-bijeenkomst in Wijkcentrum St Joseph (Minckelersstraat 71) over de Buitenspeeldag. Beginnende straten kunnen hier tips en adviezen krijgen, ook van ‘ervaren’ straten / actieve bewoners.

Voor informatie of deelname aan de Nationale Buitenspeeldag in 2018  kunt u contact opnemen met:

Project coördinator: 06-13786776 
buitenspeeldaghsum@versawelzijn.nl
Facebook: Tukkie buurtwerk                         

P.S. De Straatspeeldag heet vanaf 2011 de ‘Buitenspeeldag’ 

Declaratieformulier Buitenspeeldag