Buitenspeeldag Hilversum 12 & 15 juni 2019

Doel van de Nationale Buitenspeeldag is de aandacht vragen voor buitenspeelruimte en verbeteren van verkeersveiligheid voor kinderen, voetgangers en kwetsbaren in het verkeer. De Buitenspeeldag wordt landelijk vastgesteld op een bepaalde dag: woensdag 12 juni en de *zaterdag 5  juni 2019 (*Hilversumse extra dag). Uw straat aanmelden kan tot woensdag 24 april 2019.

Buiten spelen is belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling van kinderen. Dankzij de afzettingen, verzorgd door de gemeente, kunnen de kinderen voor één middag onbezorgd buiten spelen. Lekker spelen met je vriendjes, leuke spelletjes doen en vies worden!

Versa Welzijn verzorgt de coördinatie van de Nationale Buitenspeeldag in Hilversum. In voorgaande jaren werd er in vele Hilversumse straten heerlijk gespeeld tijdens de Nationale Buiten/Straatspeeldag!
Straten worden voor een dag voor al het verkeer afgesloten en kinderen kunnen onbelemmerd en veilig op straat spelen. Ondertussen worden de sociale contacten tussen volwassenen gelegd of verstevigd.
Knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid kunnen tijdens de Buitenspeeldag aan de gemeente/politiek en politie voorgelegd worden. Belangrijke resultaten van de Buitenspeeldag zijn ook dat buurtbewoners bewust worden gemaakt van hun eigen verkeersgedrag, dat contacten met de gemeente versterkt worden en mogelijke knelpunten worden aangepakt. Op buurtniveau heeft de Buitenspeeldag een positieve invloed op de onderlinge contacten, onder buurtbewoners van alle leeftijden.

Inwoners uit Hilversum kunnen zich jaarlijks met hun straat aanmelden voor deelname en kiezen tussen deze twee data. Zij krijgen dan advies en ondersteuning en een stimulerend bedrag voor het organiseren van activiteiten in hun eigen straat.

Gemeente Hilversum, Versa Welzijn en Veilig Verkeer Nederland & Nickelodeon werken samen aan deze dag. https://www.jantjebeton.nl/activiteiten/de-buitenspeeldag

Op woensdag 3 april 2019 van 19.00 – 20.30 uur is een speciale informatiebijeenkomst in wijkcentrum de Kleine Lelie, (Hilvertseweg 89 – 91) over de Buitenspeeldag. Beginnende straten kunnen hier tips en adviezen krijgen, ook van ‘ervaren’ straten / actieve bewoners.

Voor informatie of deelname aan de Nationale Buitenspeeldag in 2019 kunt u contact opnemen met de coördinator: Lilian Martins, 06-13965784, buitenspeeldaghsum@versawelzijn.nl  of gebruik maken van het 2019-BuitenSpeelDag Hilversum-aanmeldformulier.dotx