Bijeenkomst Alzheimercafé Huizen / BEL gemeenten

Donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag (WAD). Op deze speciale dag kunnen wij u een interessant programma bieden:

Omgaan met Dementie

Als je naaste de diagnose dementie heeft gekregen, verandert er veel in het leven voor de persoon met dementie en hun naasten.

Veel mensen met dementie vertonen veranderd gedrag en/of veranderingen in hun karakter. Annemieke Brands, casemanager dementie in Huizen, vertelt waar iemand met dementie behoefte aan heeft en geeft tips voor de omgang met hen.

De inloop is zoals gewoonlijk vanaf 19.00 uur, we eindigen de avond ca. 21.00 uur

Adres: Brassershoeve, Waterstraat 2, 1271 RP Huizen

Nadere informatie over deze avond kunt u zo gewenst verkrijgen bij Hella Könings, tel: 06-18202249. Of per email: h.konings@alzheimervrijwilligers.nl.

Geen vervoer? Neem bijtijds contact op met de belbus van Versa Welzijn in Huizen, tel: 035-5288266. U bent van harte welkom!