Bericht aan ouders vanwege sluiting peuterspeelzalen ivm Coronavirus

Beste ouders / verzorgers,

Helaas moeten wij jullie mededelen dat wij de peuterspeelzalen moeten sluiten met ingang van maandag 16 maart 2020 i.v.m. de nieuwe maatregelen zoals die vandaag zijn aangekondigd rondom het coronavirus.
Wij verzoeken u vriendelijk uw kind vanaf morgen thuis te houden, zeker tot en met 6 april 2020.

Mocht u door het sluiten van de peuterspeelzalen in de problemen komen met uw werk, omdat u een vitale functie heeft, neem dan contact op met de peuterspeelzaal of Peuterspeelzaaladministratie.

Voorbeeld van vitale functies / sectoren:
– in de zorg,
– OV medewerkers,
– afval diensten
– hulpverleningsdiensten,
– politie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Mochten er gedurende deze periode van sluiting reden zijn om u verder te informeren, dan verneemt u dat natuurlijk gelijk van ons.

Hoe alles financieel geregeld zal worden, daarover zullen wij u later informeren. Wij verzoeken u vriendelijk de betalingen gewoon te blijven voldoen. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag: dit wordt doorbetaald door de overheid.

In het vertrouwen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten
Leidinggevenden peuterspeelzalen

Karin van Rijn, Hilversum en Bussum, krijn@versawelzijn.nl (06-12560938)
Bernadette van der Heijden, Huizen, bheijden@versawelzijn.nl (06-13965682)
Marij van Dijk, Weesp, mdijk@versawelzijn.nl (06-13933792)

Bij geen gehoor is de Peuterspeelzaaladministratie de gehele dag bereikbaar 035-5485959