Anita Keita houdt eerste hagenpreek in de Vredesweek 2022

Anita Keita, directeur-bestuurder van Versa Welzijn, zal zaterdag 17 september de eerste hagenpreek houden. Aanleiding is de Vredesweek, met het landelijk thema Generatie Vrede. Deze ‘generatie’ verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede. Over grenzen heen, ongeacht verschillen in huidskleur, gender, religie of afkomst. De hagenpreek wordt georganiseerd door de Kapel (Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum).

Werken aan vrede is voor de Kapel (Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum) een belangrijk thema. Zo zijn er sinds 2014 op 7 plaatsen Vredespalen geplaatst om mensen te eren die hebben bijgedragen aan het creëren van vrede, vriendschap,
verbinding of veiligheid in Hilversum. Met het planten van een Vredesboom bij de Kapel door toenmalig burgemeester Pieter Broertjes gaven we in 2021 uiting aan ons geloof dat duurzame vrede en gerechtigheid tussen mensen niet alleen wenselijk maar ook mogelijk is. Als we groots denken en klein doen.

De hagenpreek vindt plaats in het Rosarium (Bergweg 11, Hilversum) van 15 tot 17 uur. 
Meer info en het volledige programma van de ontmoeting vindt u hier

Kunnen wij je helpen?