Alzheimercafé Huizen/BEL- veranderend gedrag

Donderdag 20 april a.s. is het onderwerp: veranderend gedrag bij mensen met geheugenproblemen en/of dementie.

Het komt regelmatig voor dat iemand met dementie zich (tijdelijk) anders gaat gedragen. Deze verandering kan zich uiten in verward, achterdochtig, depressief of angstig gedrag. Wat zijn de oorzaken en hoe om te gaan met deze verandering?

Roos Zwart is adviseur op het gebied van de leefomgeving van mensen met dementie. Zij raakte door haar werk als verzorgende en activiteitenbegeleider gefascineerd door de werking van hersenen van mensen met dementie. Ze leerde onder andere hoe je gedrag van mensen met dementie positief kunt beïnvloeden door het geven van de juiste prikkels. Deze inzichten deelt ze graag om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren.

Inloop vanaf 19.00 uur; einde van de avond om ca. 21.00 uur
Adres: de Brassershoeve, Waterstraat 2, 1271 RP Huizen.

Informatie over deze avond kunt u verkrijgen bij Hella Könings, tel. 06-18202249,
email: hella.konings@kingarthurgroep.nl

Geen vervoer?
Neem bijtijds contact op met de Belbus van Versa Welzijn in Huizen:
tel. 035-5288266

U bent van harte welkom!