Alzheimercafé Huizen / BEL – 19 okt

Donderdag 19 oktober is het thema: De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De WMO biedt ondersteuning bij het thuis wonen en deelnemen aan de samenleving. Voor mensen met dementie niet altijd makkelijk. Welke hulp kan door de WMO worden geboden, in natura of in de vorm van diensten. En wat zijn de kosten die daaraan zijn verbonden?
Om u te helpen hier meer duidelijkheid in te krijgen zal Carolien Rode, teamleider Participatie en Zorg bij de gemeente Huizen hier meer over vertellen. Carolien is graag bereid eventuele vragen van u te beantwoorden.

De inloop is zoals gewoonlijk vanaf 19.00 uur, aanvang presentatie 19.30 uur. We eindigen de avond ca. 21.00 uur
Adres: Brassershoeve, Waterstraat 2, 1271 RP Huizen

Nadere informatie over deze avond kunt u zo gewenst verkrijgen bij Hella Könings, tel: 06-18202249. Of per email: h.konings@alzheimervrijwilligers.nl.

Geen vervoer? Neem bijtijds contact op met Automaatje van Versa Welzijn in Huizen, tel: 035-6250005
U bent van harte welkom!

Het laatste nieuws