Alzheimer café Hilversum – Wijdemeren mrt-juni 2019

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, dat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel. 


Wanneer: de  2e woensdag van de maand
Tijd: 19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Plaats: Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum (parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)
Informatie: alzheimercafe.hilversum@gmail.com, 06 20 95 18 75  

Woensdag 13 maart: WMO voorzieningen bij dementie 

Mensen met dementie willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wat kan de gemeente vanuit de WMO hierin betekenen? Volgens de WMO, wet maatschappelijk ondersteuning, moet iedereen zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen meedoen. Bij mensen met dementie is hiervoor is wel goede hulp en ondersteuning nodig. Welke vormen van ondersteuning zijn er en hoe kan dit geregeld worden? Deze avond gaan wie hierover in gesprek met WMO-consulenten. Gastsprekers: Lisa van Boxtel en Monica Kobus WMO-consulenten Sociaal Plein Hilversum.

Woensdag 10 april: Geheugenpoli

Wanneer je vergeetachtig wordt roept dit bij de familie / mantelzorger vaak vragen op. De huisarts kan de cliënt voor nadere diagnostiek doorverwijzen naar de geheugenpoli. Op één dag vindt hier onderzoek plaats door een team van specialisten. Wat onderzoeken ze en met welk doel? Een medewerker van de geheugenpoli licht toe hoe er gewerkt wordt en gaat in op uw vragen. Gastspreker: Caroline Tielkes, psycholoog Gezondheidszorg Tergooi

Woensdag 8 mei: Zolang ik er ben

“Hoe doe je dat, leven met dementie?” Erik Zwiers volgde zes mensen met dementie in hun dagelijks leven en schreef hier het boek “Zolang ik er ben” over. Hoe geef je vorm aan een veranderend  leven en welke maatschappelijke tegenwerking wordt daarbij ervaren. Hoe ga je om met onbegrip, pijn en verdriet. Een waardig leven met dementie ligt in een sociale benadering van dementie en het samen-doen van zowel zorgprofessionals als naasten. De kloof tussen mensen die succesvol zijn en zij die niet meer mee kunnen komen wordt groter. Hoe komen we dichter bij een  dementievriendelijke samenleving? Gastspreker : Erik Zwiers, journalist.

Woensdag 12 juni: Alleenstaand en dementie 

Tegen welke zaken loop je aan als je alleenstaand bent en te maken krijgt met dementie? Waar moet je zelf of je omgeving extra alert op zijn als er geen partner in de directe omgeving is? Welke mogelijkheden voor ondersteuning en/ of hulp zijn er zodat je zo goed mogelijk thuis kan blijven functioneren? Miriam van Aertsbergen casemanger dementie, heeft ervaring met begeleiden van alleenstaanden met dementie en is deze avond de gastspreker.