Alzheimer Café Hilversum en Wijdemeren programma nov t/m mrt ’20

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, dat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel.
Datum : de 2e woensdag van de maand
Tijd : 19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

Plaats : Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum
(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)
Informatie : alzheimercafe.hilversum@gmail.com 06-2095.1875

Woensdag 13 november: Zingeving
Wat is dat precies en wat kun je er mee? En hoe geef iemand zin aan het leven als men dementie heeft? Is het dan moeilijker? Er wordt zo veel gezegd en geschreven over leven met dementie! Op onderzoekende manier gaan we met elkaar kijken naar wat zingeving precies is en hoe we het tegenkomen in ons leven. Ook in het leven van iemand met dementie. Een avond met veel voorbeelden uit het alledaagse leven die mogelijk aan het denken zetten. Gastspreker: Foekje Damstra, geestelijk verzorger bij Amaris.

Woensdag 11 december: De Kerst tegemoet
Een sfeervolle avond waarin we met elkaar genieten van een mooi voorgelezen verhaal, een gedicht en accordeonmuziek gespeeld door Anneke Woning. In de pauze gaan we rond met een glas warme Glühwein. Komt u ook om samen het Alzheimercafé-jaar af te sluiten?

Woensdag 8 januari: Wat kan een casemanager voor u betekenen?
Voor iemand met dementie en zijn familieleden is het krijgen van informatie, praktische hulp en begeleiding erg belangrijk. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider, die iemand met dementie en zijn/haar naasten met raad en daad ter zijde staat. Op welke wijze u een beroep op de casemanager kan doen en wat zij voor u kan betekenen daarover wordt u deze avond geïnformeerd. Gastspreker : Kerina Boelema ( casemanager dementie Amaris Zorggroep, netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek).

Woensdag 12 februari: Wonen in een dementievriendelijke gemeente.
Steeds meer mensen in uw eigen woonomgeving krijgen te maken met dementie. ‘Samen dementievriendelijk’ is een project wat door Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS samen wordt uitgevoerd. Vanavond krijgt u informatie over: wat is dementievriendelijk? wanneer is de gemeente dementievriendelijk? en welk gedrag vertoont een dementievriendelijk persoon? Ook wordt de methode ‘GOED’ toegelicht die mensen helpt zich dementievriendelijk op te stellen. Het gaat over ons allen. Gastspreker: Cees Croes, voorzitter van Alzheimer Nederland, Gooi en Omstreken en trainer bij Samen Dementievriendelijk.

Woensdag 11 maart: Vragen rondom het levenseinde
De laatste tijd is er weer veel belangstelling in de media voor het onderwerp dementie en levenseinde. Op veel plekken wordt een open discussie over euthanasie bij dementie gevoerd. Maar het blijft een gevoelig onderwerp. Wat is nu de stand van zaken? Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden? Wat zegt de wet hierover en hoe is de beroepspraktijk?
Gastspreker: Mevrouw N C. Heerema, specialist ouderengeneeskunde.