Alzheimer Cafe Hilversum en Wijdemeren

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel.  
 
Datum: de  2e woensdag van de maand 
Tijd: 19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Plaats: Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum
(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)
Informatie: alzheimercafe.hilversum@gmail.com
06-2095.1875  
 
PROGRAMMA:  
 
14 maart: Intimiteit (en seksualiteit)
Dementie heeft een grote invloed op de relatie van de patiënt en zijn partner. De relatie wordt steeds minder gelijkwaardig. Het karakter van de patiënt verandert en hij/zij wordt steeds minder gesprekspartner, kameraad, reisgenoot, steun, minnaar. De partner wordt steeds meer de verzorger. Intimiteit, troost en genegenheid verdwijnen vaak uit de relatie. Hoe kun je hier mee omgaan en hoe hou je je staande?? Gastspreker:  Chris Bavinck, van GGZ centraal.            
 

Het Alzheimer Café Hilversum wordt georganiseerd door: Alzheimer Nederland, Amaris Zorggroep, GGzCentraal, HilverZorg, Inovum, Versa Welzijn.

En alvast voor de volgende keren:
 
11 april: Gedragsveranderingen en Dementie
Mensen met dementie kunnen allerlei gedrags-en stemmingsproblemen hebben. Dit kan door de dementie ontstaan of bijvoorbeeld door de manier waarop de omgeving van de persoon met dementie, omgaat met de ziekte. Voorbeelden zijn, boosheid, achterdocht, lusteloosheid of ontremming. Of het gedrag een probleem is, wisselt en hangt sterk af van de draagkracht van de mantelzorger. Om een juiste oplossing te vinden, is inzicht in de oorzaken van de gedrags-en stemmingsproblemen nodig.  Gastspreker : Johan Smits, psycholoog van Inovum.
 
9 mei: De zaken goed regelen: mentor/ bewindvoering
Voor veel mensen die dementie hebben, is het al snel te ingewikkeld om hun zakelijke belangen te behartigen. Het is goed hier al in een vroeg stadium bij stil te staan, zodat je nog samen kunt overleggen en zaken kunt overdragen. Ook kun je nog samen beslissen over bijvoorbeeld: Wie kan de administratie overnemen en op welke wijze? Dan zijn er ook andere bijv. juridische aspecten die een rol spelen bij dementie, zoals “Moet ik iets bij de notaris regelen? Al deze zaken zullen deze avond aan de orde komen. Gastsprekers: Alice Elbertse (bewindvoering)
 
13 juni: Hoe blijft u als mantelzorger op de been?
75% van alle mensen met dementie worden opgevangen in de thuissituatie en is er sprake van een langdurige mantelzorgsituatie. Vaak verloopt het ziekteproces geleidelijk en wordt de afhankelijkheid in de loop van de tijd steeds groter. Veel mantelzorgers vinden het lastig om hulp te aanvaarden, maar raken snel in een te belastende situatie en komen soms ook in een isolement terecht. Hoe hou je evenwicht tussen draagkracht en draaglast? Gastspreker: Sandra Kok Casemanager