Alle vrijwilligersthuishulp-organisaties in Hilversum in één folder!

Het Netwerk van Vrijwillige Thuishulp organisaties in Hilversum brengt deze week de vernieuwde folder uit met alle organisaties die in Hilversum vrijwilligershulp aan huis bieden. Handig, want zo heeft ieder die dat wil in één oogopslag het aanbod van vrijwilligershulp in Hilversum in beeld.

Het aantal organisaties in het netwerk is nog weer uitgebreid.

De organisaties die nu in de folder staan zijn: Versa Vrijwillige Thuishulp (VTH), Humanitas ‘t Gooi, Sensoor, Maatjesproject Gooi en Vechtstreek, Leger des Heils en Schuldhulpmaatje, Stichting Vier het Leven, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), Meentbewoners voor Meentbewoners, Stichting HIP, Emmaus-Paulus Gemeenschapsopbouw, Seniorenvereniging Senver, Buur Zoekt Buur, De Zonnebloem en HilverZorg.

De folder is ook digitaal beschikbaar: u kunt deze per e-mail aanvragen vthhilversum@versawelzijn.nl of Netwerk VTH Hilversum Versa Welzijn.

U kunt ook een papieren folder aanvragen bij Versa Vrijwillige Thuishulp, per e-mail of
telefonisch ma t/m vrij van 10-13 uur op telnr. 035 6250000.