ADV Bureau Art.1 G en V wordt: “Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek”.

De Antidiscriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek gaat verder onder de naam “Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek” (hierna “Meldpunt discriminatie”). Reden hiervoor is (onder meer) om herkenbaarheid en vindbaarheid en daarmee ook de toegankelijkheid van het Meldpunt Discriminatie verder te verbeteren. In dat kader is tevens een nieuwe website gemaakt die het nog laagdrempeliger moet maken om melding te doen van Discriminatie. Deze website is dinsdag 26 mei live gegaan (zie: www.meldpuntdiscriminatiegv.nl ).

Voor het overige blijven organisatie en de dienstverlening ongewijzigd. Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek (het Meldpunt) is een onafhankelijk bureau dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Inwoners uit Blaricum, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren, Wijdemeren en Weesp die zich gediscrimineerd voelen of hiervan getuige zijn, kunnen een melding op het gebied van discriminatie bij ons doen. Daarnaast geven wij voorlichting aan inwoners, organisaties en onderwijsinstellingen.

Het Meldpunt Discriminatie maakt onderdeel uit van Versa Welzijn. Versa Welzijn is een grote en brede welzijnsorganisatie in de Gooi- en Vechtstreek die zich richt op het, samen met inwoners, bouwen aan sterke buurten en wijken.