25 juni Inspiratiesessie: Onderschatting van intelligentie bij mensen met non-verbaal autisme

Stel je voor, dat je opgesloten bent in je eigen lichaam. Je begrijpt alles, wilt je gedachten en ervaringen delen maar je kunt niet spreken of je wordt overvallen door een alles overheersende angst in het contact met anderen. Mensen in je omgeving concluderen dat je niet kunt denken en dat je je niet bewust bent van jezelf en je omgeving. Op 25 juni praten we hierover verder tijdens een inspiratiesessie over passende zorg voor mensen met non-verbaal autisme die mogelijk ten onrechte als verstandelijk beperkt worden gezien. De sessie is een initiatief van OPaZ en Cliëntondersteuning Plus.

Aanleiding is de situatie van de tweeling Brett en Mitchell en hun familie. Het zorgsysteem labelt de tweeling als verstandelijk beperkt en gedragsproblematisch. Verschillende autismedeskundigen en de ouders zien wat anders: door hun autisme kunnen de jongens niet omgaan met hun omgeving en de omgeving niet met hen. Autisme belemmert hun spreken, maar niet hun denken. Ze zitten als het ware opgesloten in hun hoofd. De jongens wonen nu in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

De vader van de tweeling, Roy Matthijsen, werkt bij Versa. Hij wil meer aandacht voor dit onderwerp genereren om daarmee, onder andere, voor iedereen in dezelfde situatie passend onderwijs mogelijk te maken. 

Hun oma Yoka heeft overal gezocht naar hulp en informatie die de zorgverleners van haar kleinzoons zouden kunnen inspireren door een andere bril naar ze te kijken. In haar zoektocht kwam ze onder andere terecht bij OPaZ, Cliëntondersteuning Plus en in het buitenland bij experts Michael Kendrick en Eddie Bartnik.

Tijdens deze inspiratiesessie praten we verder over de situatie van Brett en Mitchell. Wat is er tot nu toe gebeurd en wat hebben ze in de toekomst nodig?

Bekijk hier het programma van de inspiratiesessie en hoe je je kunt aanmelden.

Kunnen wij je helpen?