Voetbal 18+ Gooise Meren

Lekker een potje voetballen zonder verplichtingen. Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen en de deelname is gratis! Iedere woensdag van 17.30 – 19.00 uur bij De Sprong, Keverdijk 2 in Naarden. Dit project is een samenwerking van Versa Welzijn en Gooise Meren Beweegt.

Meer informatie bij Iyad op 06-30030978 of Jeffrey via j.loa@gmbeweegt.nl
Aanmelden zou heel fijn zijn via whatsapp of e-mail.

Zie ook de flyer: Voetbal Keverdijk – Versa Welzijn en Gooise Meren Beweegt

Doe Praat groep 8-12 jaar – start 26 okt

Eind oktober start weer een Doe Praat groep in de Paulusschool in Hilversum. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. De Doe Praat groep is voor kinderen van 8 tot 12 jaar die te maken hebben (of hebben gehad) met stress en spanningen thuis. Dit kan komen doordat een ouder niet lekker in zijn of haar vel zit door bijvoorbeeld psychische problemen en/of verslavingsproblemen.

Lees meer over deze groep in de Flyer Doe Praat groep Gooi en Vechtstreek – najaar 2021

Of kijk op deze website: https://www.jeugdpreventieamsterdam.nl/?course=de-doe-praatgroep

Facebook livestream over coronavaccinatie voor anderstaligen

Helpdesk Nieuwkomers organiseert in samenwerking met Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Facebook livestream reeks over de coronavaccinatie.
Samen met artsen van verschillende nationaliteiten zullen we ingaan op de meest gestelde vragen.

Heb jij vragen die jij aan de professional wil stellen? Stel deze dan tijdens de livestream in de chat.
De livestream is direct bereikbaar via deze link. Van tevoren aanmelden is dus niet nodig. 
Lees in deze flyer (Arabisch) alle informatie. 

Facebook livestream (deel 1): Vraag en antwoord met expert over coronavaccinatie (in het Arabisch)
Datum: donderdag 14 oktober a.s.
Tijd: 20.00 uur
Link: https://www.facebook.com/C19helpdesk

In de nabije toekomst worden ook facebook livestreams in het Tigrinya, Somalisch en Arabisch gehouden. Zodra de data hiervan bekend zijn, zullen we deze hier bekend maken. 

Samen is leuker – Versa in talkshow Dutch Media Week

Deze week is de Week tegen Eenzaamheid, een landelijk initiatief waaraan ook in Hilversum verschillende initiatieven deelnemen. Onder andere van Versa Welzijn. Maar wat is eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid een probleem? In de talkshow ‘Samen is leuker’ op maandag 4 oktober jl. (onderdeel van de Dutch Media Week) werd ingezoomd op de aanpak van eenzaamheid in de gemeente Hilversum. Wat voor initiatieven zijn er al en vooral: wat kunnen we nog ontplooien om eenzaamheid gezamenlijk te bestrijden? 

Aan tafel in de studio zaten verantwoordelijk wethouder Karin Walters, over hoe Hilversum ervoor staat, en CDA-fractielid Gerben van Voorden, die  zich verdiept heeft in het thema eenzaamheid. Verschillende Hilversumse ondernemers schoven aan aan tafel om hun signalerende rol te bespreken.

Katinka Boot, projectcoördinator en opbouwwerker bij Versa Welzijn in Hilversum, vertelde over ‘Samen is leuker’ in Hilversum en Krista Peeters vertelde over haar ervaringen als verantwoordelijke voor de aanpak eenzaamheid in buurgemeente Baarn. 

Hier kun je de talkshow bekijken.

 

Start contactgroep mantelzorgers dementie & NAH BEL-gemeenten

In de BEL gemeenten gaat Versa Welzijn starten met een contactgroep voor mantelzorgers van naasten/partners met dementie/NAH in ons buurtcentrum de Malbak in Blaricum. Als mantelzorger voor een familielid/naaste met (beginnende) dementie/NAH kan er veel steun worden gevonden door deelname aan de contactgroep.

Deze contactgroep zal starten op maandag 4 oktober van 10:00 – 11:30 uur en zal elke eerste maandag van de maand plaatsvinden.

Meer informatie kunt u lezen in deze flyer Mantelzorg contactgroep Dementie en NAH – BEL