ADV Bureau Art.1 G en V wordt: “Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek”.

De Antidiscriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek gaat verder onder de naam “Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek” (hierna “Meldpunt discriminatie”). Reden hiervoor is (onder meer) om herkenbaarheid en vindbaarheid en daarmee ook de toegankelijkheid van het Meldpunt Discriminatie verder te verbeteren. In dat kader is tevens een nieuwe website gemaakt die het nog laagdrempeliger moet maken om melding te doen van Discriminatie. Deze website is dinsdag 26 mei live gegaan (zie: www.meldpuntdiscriminatiegv.nl ). Verder lezen →

Alzheimer Cafe Hilversum en Wijdemeren gesloten tot sept 2020

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, dat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel. Het team heeft besloten het Alzheimer Café niet voor september op te starten. Dit in verband met de kwetsbare doelgroep. 

Verder lezen →

Sociaal werk in STER spotje

Ruim 50.000 sociaal werkers zijn helden in deze corona-crisis. Net als de medewerkers in de zorg houden zij Nederland draaiend. Alleen wordt daaraan niet veel ruchtbaarheid gegeven: Sociaal werkers doen hun werk in stilte. Sociaal Werk Nederland wil hen graag onder de aandacht brengen. De komende dagen gebeurt dat middels een STER-reclame!