Opbouwwerkers Versa Welzijn kunnen bewoners actieve rol laten spelen in energietransitie

Op 11 april 2019 kwamen ruim 80 opbouwwerkers, sociaal ondernemers en sociaal werkers bij elkaar in Hilversum. Versa Welzijn hoste deze ‘Meet Up’ van Krachtproef (kennisplatform voor opbouwwerkers en community builders) die in het teken stond van de energietransitie. Het ligt erg voor de hand dat Versa Welzijn in deze regio daar een rol in gaat spelen. Onze opbouwwerkers kunnen bewoners toerusten om een actieve rol te spelen bij deze gigantische sociale opgave. 

Een verslag van de bijeenkomst vind je hier.

Op de website van Krachtproef.org vind je ook de presentaties van de verschillende sprekers, waaronder Marjan Minnesma (Urgenda) en Anita Keita (directeur-bestuurder Versa Welzijn).

Geniet van de Smaak van Syrië

In Gooise Meren zijn meer dan 250 Syrische statushouders en die houden er van om bij te dragen aan de gemeenschap en hun gastvrijheid te laten zien. Eén keer per maand, de eerste keer op 15 juni, organiseren ze hun eerste ‘Smaak van Syrië’- avond en jij kunt er bij zijn voor € 15,-.
 
Het menu bestaat uit een voorgerecht en hoofdgerecht incl. 1 frisdrankje. De maaltijd wordt afgesloten met Syrische zoetigheden met koffie of thee. De gebruikte ingrediënten zijn veelal biologisch; je kunt kiezen uit een vlees- of vegetarisch gerecht. Bekijk hier de flyer van de smaak van syrie  met het menu. 

Het diner is in Wijkcentrum De Uit-Wijk, Dr. Schaepmanlaan 10, Bussum.
Tijden: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. 

Graag uiterlijk 12 juni aanmelden via het inschrijfformulier op mailadres: kabas@versawelzijn.nl of via what’s app 06 33 10 38 36.
U kunt ook een inschrijfformulier ophalen en invullen bij het centrum de Uit-Wijk.

Het diner vindt ook plaats op 6 juli, 14 september, 12 oktober, 16 november en 21 december (speciaal menu!). 

Peuterspeelzalen Versa Welzijn in Baarn naar nieuwe partners

Versa Welzijn heeft voor haar drie peuterspeelzalen in Baarn nieuwe partners gevonden. In januari slaagden Versa Welzijn en de gemeente Baarn er niet in om tot een goede overeenstemming te komen over de peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hieropvolgend is door Versa Welzijn gezocht naar een overnamepartner. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaan Kind en Co en Kinderopvang Baarn de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn verzorgen.

De peuterspeelzalen Dribbel, gevestigd in schoolgebouw de NBS en Hummelhonk, gevestigd in de Noorderbreedte, worden overgenomen door Kind en Co. Peuterspeelzaal De Uitkijck wordt overgenomen door Kinderopvang Baarn. Alle pedagogisch medewerkers komen na de overname in dienst van de nieuwe organisaties.
Het streven is om de overdracht van de peuterspeelzalen van Versa Welzijn naar de nieuwe partners voor het begin van het nieuwe schooljaar af te ronden.

Vertrouwde organisaties
Kinderopvang Baarn verzorgt al vele jaren de buitenschoolse opvang in het gebouw van De Uitkijck. Kind en Co heeft buitenschoolse opvanglocaties in zowel schoolgebouw NBS als de Noorderbreedte. Op de Noorderbreedte bieden zij ook kinderopvang aan voor 0-4 jarigen. Doordat de organisaties op deze locaties nu eveneens de peuteropvang en voorschoolse educatie gaan verzorgen, kunnen zij, als opvolgers van Versa Welzijn, de doorgaande leerlijn voortzetten.
Zowel Kind en Co als Kinderopvang Baarn zijn al jaren bekende en betrouwbare aanbieders op het gebied van kinderopvang in Baarn.

Voortzetting kwalitatieve peuteropvang
Versa Welzijn en de gemeente Baarn hebben vele jaren een goede samenwerking gehad op het gebied van peuteropvang en voorschoolse educatie. Nu aan deze samenwerking een eind komt, zijn we er met elkaar in geslaagd om ervoor te zorgen dat de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn wordt voortgezet door kwalitatief goede organisaties, met behoud van de pedagogisch medewerkers.

‘Leerteams’ van opleiding ‘Social Work’ bij Versa Welzijn

Versa Welzijn heeft een nauwe samenwerking met de opleiding ‘Social Work’ van de Hogeschool Utrecht.  Er lopen bij Versa verschillende stagiairs mee van deze opleiding. Ze werken in ‘leerteams’: studenten organiseren hun eigen leerproces, in een ‘oefenomgeving’, maar wel in relatie met het beroepenveld. Iedere opleiding vult dat op zijn eigen manier in.

Docent en stagebegeleider Marco van Stralen zoekt deze stagiairs van ‘Social Work’ elke week op.
Trajectum schreef daar het volgende artikel over. 

Versa Welzijn als eerste sociaalwerkorganisatie gehercertificeerd voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Versa Welzijn is trots te kunnen melden dat het als eerste sociaalwerkorganisatie in Nederland gehercertificeerd is voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Daarbij is ook het peuterwerk van Versa meegenomen, wat betekent dat nu voor het eerst ook peuterspeelzaalwerk is getoetst aan het normenstelsel van dit kwaliteitslabel. Directeur-bestuurder Versa Welzijn Anita Keita: ‘Ik ben erg blij met het resultaat, we kunnen doorgaan met onze kanteling naar een “Rijnlandse” organisatie. De verbeterpunten die uit de audit voortkwamen waren herkenbaar en passen bij wat we doen; we hebben geen blinde vlekken.’

Verder lezen →

Kindervakantieweek 2019 & kidsclub – Blaricum

Kindervakantie week Blaricum 2019

Wijkcentrum De Malbak – Versa Welzijn organiseert in de eerste week van de zomervakantie weer een vakantieweek voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het thema van deze week zal zijn; “Een reis rond de wereld”. Maandag 15 juli t/m vrijdag 19 juli zal er iedere dag tussen 10.00 uur en 15.00 uur een spetterend programma zijn voor zowel de kleuters als de oudere kinderen. Opgeven voor deze spannende en leuke week kan alleen in de maand juni op de dinsdagen en donderdagen tussen 10.00 en 15.00 uur in De Malbak, Wetering 122 in Blaricum-Bijvanck.
Deelname is 40 euro per kind, te betalen bij opgave. Voor verdere informatie over deze vakantie week kunt u bellen met Sabine Kuperus, Versa Welzijn  06-13966030

Kidsclub in De Malbak

In de maand juni kunnen alle kinderen tussen 4 en 12 jaar op de donderdagmiddag naar De Kidsclub in het wijkcentrum. Op 6, 13, 20 en 27 juni kan er van 14.30 tot 16.00 uur geknutseld en getimmerd worden, waarbij een topgroep vrijwilligers o.l.v. Romea Oldenburg er voor zal zorgen dat de kinderen een hele leuke middag hebben.
Deelname is maar 50 cent, opgeven is niet noodzakelijk.
We hopen jullie te zien!
Informatie; roldenburg@versawelzijn.nl