Opbouwwerkers Versa Welzijn kunnen bewoners actieve rol laten spelen in energietransitie

Op 11 april 2019 kwamen ruim 80 opbouwwerkers, sociaal ondernemers en sociaal werkers bij elkaar in Hilversum. Versa Welzijn hoste deze ‘Meet Up’ van Krachtproef (kennisplatform voor opbouwwerkers en community builders) die in het teken stond van de energietransitie. Het ligt erg voor de hand dat Versa Welzijn in deze regio daar een rol in gaat spelen. Onze opbouwwerkers kunnen bewoners toerusten om een actieve rol te spelen bij deze gigantische sociale opgave. 

Een verslag van de bijeenkomst vind je hier.

Op de website van Krachtproef.org vind je ook de presentaties van de verschillende sprekers, waaronder Marjan Minnesma (Urgenda) en Anita Keita (directeur-bestuurder Versa Welzijn).

Lees hier in onze flyer hoe Versa Welzijn uw partner kan zijn in de energietransitie.

‘Leerteams’ van opleiding ‘Social Work’ bij Versa Welzijn

Versa Welzijn heeft een nauwe samenwerking met de opleiding ‘Social Work’ van de Hogeschool Utrecht.  Er lopen bij Versa verschillende stagiairs mee van deze opleiding. Ze werken in ‘leerteams’: studenten organiseren hun eigen leerproces, in een ‘oefenomgeving’, maar wel in relatie met het beroepenveld. Iedere opleiding vult dat op zijn eigen manier in.

Docent en stagebegeleider Marco van Stralen zoekt deze stagiairs van ‘Social Work’ elke week op.
Trajectum schreef daar het volgende artikel over. 

Versa Welzijn als eerste sociaalwerkorganisatie gehercertificeerd voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Versa Welzijn is trots te kunnen melden dat het als eerste sociaalwerkorganisatie in Nederland gehercertificeerd is voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Daarbij is ook het peuterwerk van Versa meegenomen, wat betekent dat nu voor het eerst ook peuterspeelzaalwerk is getoetst aan het normenstelsel van dit kwaliteitslabel. Directeur-bestuurder Versa Welzijn Anita Keita: ‘Ik ben erg blij met het resultaat, we kunnen doorgaan met onze kanteling naar een “Rijnlandse” organisatie. De verbeterpunten die uit de audit voortkwamen waren herkenbaar en passen bij wat we doen; we hebben geen blinde vlekken.’

Verder lezen →

Kindervakantieweek 2019 & kidsclub – Blaricum

Kindervakantie week Blaricum 2019

Wijkcentrum De Malbak – Versa Welzijn organiseert in de eerste week van de zomervakantie weer een vakantieweek voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het thema van deze week zal zijn; “Een reis rond de wereld”. Maandag 15 juli t/m vrijdag 19 juli zal er iedere dag tussen 10.00 uur en 15.00 uur een spetterend programma zijn voor zowel de kleuters als de oudere kinderen. Opgeven voor deze spannende en leuke week kan alleen in de maand juni op de dinsdagen en donderdagen tussen 10.00 en 15.00 uur in De Malbak, Wetering 122 in Blaricum-Bijvanck.
Deelname is 40 euro per kind, te betalen bij opgave. Voor verdere informatie over deze vakantie week kunt u bellen met Sabine Kuperus, Versa Welzijn  06-13966030

Kidsclub in De Malbak

In de maand juni kunnen alle kinderen tussen 4 en 12 jaar op de donderdagmiddag naar De Kidsclub in het wijkcentrum. Op 6, 13, 20 en 27 juni kan er van 14.30 tot 16.00 uur geknutseld en getimmerd worden, waarbij een topgroep vrijwilligers o.l.v. Romea Oldenburg er voor zal zorgen dat de kinderen een hele leuke middag hebben.
Deelname is maar 50 cent, opgeven is niet noodzakelijk.
We hopen jullie te zien!
Informatie; roldenburg@versawelzijn.nl