Wat voor zaken pakt het meldpunt op?

Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van discriminatie? Iedereen woonachtig in Gooi en Vechtstreek kan dit bij ons melden.

Wanneer is iets discriminatie?

Bij discriminatie gaat het altijd om een actie: iemand wordt bijvoorbeeld geweigerd, geslagen of uitgescholden. Bovendien wordt iemand ongelijk behandeld om redenen die er niet toe doen, zoals iemands huidskleur, geloof of geslacht. Bekijk hier de kenmerken waarop je volgens de wet mensen in dezelfde situatie niet ongelijk mag behandelen.

Wetgeving

De anti-discriminatiewetgeving kent veel grijze gebieden en is ook constant aan verandering onderhevig. Daarom raden wij u aan bij twijfel altijd te melden. Het Meldpunt Discriminatie kan vervolgens bepalen of u vermoedelijk ongelijk bent behandeld vanwege één van de wettelijke discriminatiegronden. Als dit het geval is, dan zullen wij uw melding verder in behandeling nemen.

Wanneer wij vermoeden dat er andere factoren van belang zijn, zullen wij advies geven en/of doorverwijzen.

Op het gebied van discriminatie hebben we te maken met internationale en nationale wetgeving.

Internationaal:

 • Europees Verdrag Rechten van de mens: Art. 10.1, Art. 14, Art. 17
 • Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
 • Verdrag inzake uitbanning van rassendiscriminatie (New York, 7 mrt. 1966)
 • Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten: Art. 18, Art. 19, Art. 26, Art. 27

Nationaal:

 • Grondwet: Art. 1: “ Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.”
 • Wetboek van strafrecht: Art. 90 quater
 • Burgerlijk Wetboek: Art. 20 boek 2 en Art. 162 boek 6
 • Wetboek van Strafrecht: Art. 90 quater, Art. 137c, 137d, 137e, 137g, 429 quater en 266
 • Algemene wet gelijke behandeling
 • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • Wet onderscheid arbeidsduur
 • Ambtenarenwet: Art. 125g
 • Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
 • Participatiewet.

Voorbeelden van klachten:

Cliënte (zwangere vrouw) had een sollicitatiegesprek. De gesprekken verliepen naar behoren en zij kreeg te horen dat ze in dienst mocht komen. Haar arbeidscontract werd haar alvast toegestuurd om te bestuderen. Tijdens het laatste gesprek voor het in functie treden, vertelde zij aan de werkgever dat ze zwanger was. Diezelfde week stuurde de werkgever haar een mail met de mededeling cliënte toch niet aan te nemen. Cliënte schakelde ons in. Wij informeerden de werkgever over de wet- en regelgeving en vroegen om wederhoor. Hieruit bleek dat hij indirect discrimineerde door de afwezigheid van cliënt in het zwangerschapsverlof als excuus te gebruiken. Samen met cliënte besloten we om de zaak voor te leggen bij het College voor de Rechten van de Mens. Toen de werkgever hierachter kwam, legde hij weer contact met cliënte en deelde haar mee om een passende functie voor haar te willen vinden.

Een chauffeur van een speciale taxi voor ouderen en gehandicapten heeft cliënte niet geholpen met uitstappen. Cliënte is zeer slecht ter been. Verder maakte de chauffeur tijdens de rit voortdurend opmerkingen in de sfeer van dat vrouwen niets waard zijn. Cliënte is beledigd. Het Meldpunt heeft de klacht bij het taxibedrijf gemeld en de cliënte heeft een klacht ingediend tegen de chauffeur. Deze heeft een disciplinaire maatregel gekregen. Er is hier sprake van discriminatie. Dit is erkend door aangeklaagde. De chauffeur heeft een waarschuwing gekregen. Bij een volgende overtreding van de regels zal deze chauffeur ontslagen worden. 

Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek is aangesloten bij de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie.