Buurtcoaches Huizen – JPT

De buurtcoaches zijn niet meer actief in Huizen. Hiervoor in de plaats is het Jeugd Preventie Team (JPT) gekomen.

Het JPT bestaat uit jongeren tussen de 17 en 26 jaar die worden opgeleid tot toezichthouder. De leden vormen een mix van jongeren uit Huizen die zich op een positieve wijze hebben ontwikkeld. Het jeugd preventie team zet zich in door toezicht te houden in verschillende wijken in Huizen waar buurtbewoners overlast ervaren. Door samen te werken met de gemeente, jongerenwerkers, jeugdboa en sleutelfiguren in de wijk doelt het jeugd preventie team om de leefbaarheid in Huizen te vergroten. Het jeugd preventie team houdt toezicht op drie dagen: donderdag, vrijdag en zaterdag. 

Voor meer informatie over het JPT kunt u contact opnemen met Eren Ozsen, eozsen@versawelzijn.nl , 06 13 38 01 94.