Buurtcoaches Huizen

Buurtcoaches zijn vrijwilligers die aan buurtbeheer doen, buurt- en jeugdactiviteiten helpen organiseren en toezicht houden op de buurtjeugd. Hun inzet is in eerste instantie gericht op het bestrijden van overlast door jongeren, zoals doelloos rondhangen, vandalisme en agressief gedrag. Op de langere termijn draagt hun inzet bij aan sfeerverbetering in de wijk, de onderlinge betrokkenheid tussen de bewoners en de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen.

In Huizen worden buurtcoaches ingezet in opdracht van de gemeente en in samenwerking met het jongerenwerk van Versa Welzijn en de politie om overlast van jongeren tussen de 12 en 20 jaar tegen te gaan. De buurtcoaches zijn in het algemeen vaders.

De buurtcoaches zoeken ouders en jongeren op, onderhouden contact met hen en verwijzen indien nodig jongeren door. Daarnaast signaleren de coaches ontwikkelingen in de buurt, ondersteunen zij activiteiten en investeren zij in een netwerk met samenwerkingspartners.

foto buurtcoaches Huizen  2016

Waar & wanneer

In de wijk Stad en Lande zijn buurtcoaches op straat aanwezig op: woensdag en zondag van 20.00 tot 22.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur.

Vanuit ’t Vuronger zijn buurtcoaches actief op vrijdag en zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur en op zondag van 20.00 tot 22.00 uur.

Spreek hen gerust aan als u ergens mee zit of een vraag heeft. De buurtcoaches gaan graag met u in gesprek.

Spreekuur

Sociaal werkers/jongerenwerk van Versa Welzijn houden ook een spreekuur, waar wijkbewoners uit Stad en Lande terecht kunnen met hun klachten over overlast. De medewerkers bieden een luisterend oor en zoeken naar oplossingen. Zij kunnen bijvoorbeeld overlastveroorzaker(s) aanspreken op hun gedrag, bemiddelen tussen de overlastveroorzaker en de buurtbewoner en overleg voeren met de politie en de gemeente.

Het spreekuur is op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum Meentamorfose, Landweg 5 in Huizen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de buurtcoaches of het spreekuur? Dan kunt u contact opnemen met:
Badr Sadqi,
Versa Welzijn
06 17 21 04 29
bsadqi@versawelzijn.nl

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200