Buurtnetwerken – Hilversum

In Hilversum zijn diverse Zorg & Welzijn netwerken actief, onder andere:

Netwerk 1222 – Hilversum noordoost

U kunt van maandag t/m vrijdag terecht voor al uw vragen bij wijkcentrum Lopes Dias tussen 9.00 – 16.00 uur. Adres: Lopes Diaslaan 213, tel.: 035 642 24 70, lopesdias@versawelzijn.nl

Elke 2e  donderdag van de maand is er van 12:00 – 13:00 spreekuur met o.a. de wijkagent en de wijkbrandweer

Voor meer informatie over het netwerk in uw wijk, kunt u contact opnemen met onze opbouwwerkers: