Buurtnetwerken – Hilversum

In Hilversum zijn diverse Zorg & Welzijn netwerken actief, onder andere:

Wijkteam 1211 – Hilversum centrum

Netwerk 1217 – Hilversum noordwest

Netwerk 1222 – Hilversum noordoost

U kunt van maandag t/m vrijdag terecht voor al uw vragen bij wijkcentrum Lopes Dias tussen 9.00 – 16.00 uur. Adres: Lopes Diaslaan 213, tel.: 035 642 24 70, lopesdias@versawelzijn.nl

Elke 2e  donderdag van de maand is er van 12:00 – 13:00 spreekuur met o.a. de wijkagent en de wijkbrandweer. 

Netwerk 1223 – Hilversum oost

Vanaf woensdag 3 juni 2020 is er van 12.00 tot 13.00 uur spreekuur van het wijknetwerk, met o.a. Versa, Hilverzorg, wijkagent, wijkbrandweer en buurtcoördinator. U moet hiervoor van te voren een afspraak maken via tel. 06 13 78 67 76.

Locatie: wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71. 

Voor meer informatie over het netwerk in uw wijk, kunt u contact opnemen met onze opbouwwerkers: