Buurtnetwerken – Hilversum

In Hilversum Oost is in het najaar van 2013 de pilot Sociaal Wijkteam Hoost gestart. Hoost staat voor Hilversum Oost, maar ook voor de Engelse betekenis van het werkwoord hosten (gastvrij ontvangen, geven, organiseren). De pilot is geïnitieerd door  Hilverzorg, Versa Welzijn, GGZ-Centraal en Sherpa. Wijkteam Hoost richt zich op het vergroten van zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners in de wijk H’sum Oost, buurt Liebergen en verder (postcode 1223).

Hoost bestaat momenteel uit Bianca Dijksterhuis (Hilverzorg) , Carolien Mastenbroek (Sherpa) , Martha Dijksterhuis ( MEE – UGV) en Tukkie Tuk (Versa welzijn) . Het wijkteam werkt met en dicht bij mensen in de wijk om zo te ervaren wat nodig is om burgers prettig te laten (samen)leven. De komende veranderingen in de zorgwetgeving (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) en de toenemende kosten voor zorg en ondersteuning maken noodzakelijk dat de gemeente  beschikbare middelen doelmatiger inzet. Er zal meer worden gestuurd op preventie en eigen mogelijkheden van burgers. Duurdere ondersteuning via het WWZ-loket van de gemeente Hilversum wordt alleen ingezet wanneer preventie niet mogelijk is of als meer zorg nodig is dan de beschikbare kaders kunnen bieden.

Wijkteam Hoost richt zich op het leggen van logische verbindingen tussen mensen in de wijk. Het gaat daarbij om het op weg helpen van wijkbewoners die op een of andere manier in de knel zitten. Los van alle bestaande schotten in financiering, organisaties en doelgroepen. Hoost sluit daarbij zoveel mogelijk  aan bij het netwerk van inwoners, bestaande voorzieningen en initiatieven in de wijk. Zoals bijvoorbeeld met het initiatief  Urban Farming, dat tuinen en groenplekken inricht en beheert, waar wijkbewoners met weinig sociale contacten maar met  interesse voor groen, andere mensen uit de wijk kunnen ontmoeten. Door deze ontmoetingen krijgt het leven voor betrokken bewoners meer kleur.

Een ander voorbeeld is de verruiming van openingstijden van het restaurant in Wijkcentrum Sint-Joseph. Buurtbewoners kunnen voor een schappelijke prijs een kop koffie drinken, wat eten en met elkaar in contact komen. Cliënten van Sherpa runnen het restaurant die daarmee een prettige werkplek hebben. Op deze manier worden ontmoetingen in de wijk bevorderd en neemt de betrokkenheid bij elkaar toe.

Dit project is iets wat ons allemaal aangaat. Zowel inwoners, hun netwerk als professionals in de wijk krijgen te maken met veranderingen in de maatschappij en de zorg. Team Hoost zoekt daarom samenwerking met iedereen in de wijk. Wij vragen mensen die betrokken zijn bij de wijk – als bewoner of professional –  initiatieven, ideeën, opmerkingen en vragen bij ons kenbaar te maken. Het is spannend voor alle partijen, maar het mooie is dat het een geweldige kans biedt om laagdrempelig  aan te sluiten bij inwoners, zo dat iedereen mee kan doen in de buurt.

Meer weten over Hoost ?

Tel  06-1192 1828  of 06 3162 0377  of email H-oost@live.nl