Buurtpanels – Weesp

Samen met de wijkagenten en woningbouwvereniging Ymere is Versa Welzijn partner in de drie buurtpanels van Weesp. De buurtpanels zijn een initiatief van de gemeente Weesp, bedoeld om samen met de buurtbewoners het woon- en leefklimaat van de wijk te verbeteren, problemen op te lossen en onderling contact te stimuleren.

Twee keer per jaar worden er buurtpanelbijeenkomsten georganiseerd. Alle bewoners, ondernemers, verenigingen en andere ‘gebruikers’ van de verschillende wijken worden van harte uitgenodigd om mee te denken. Wat kan er beter, anders, veiliger, fraaier, schoner in uw wijk? Alle ideeën en plannen zijn welkom en worden tijdens de bijeenkomsten aandachtig en serieus bekeken.

Op deze buurtpanelavonden zijn ook deskundigen aanwezig, o.a. van de gemeente Weesp, Politie, Ymere, de GAD en Versa Welzijn.

Er zijn drie buurtpanels:

  • buurtpanel Hogeweij en Noord-West
  • buurtpanel Centrum
  • de buitengebieden buurtpanel Zuid en Aetsveld.

Zie voor meer informatie de website van de gemeente Weesp
of mail naar buurtpanel@weesp.nl

Kunnen wij je helpen?