Buurtnetwerken

In Hilversum en Weesp werkt Versa Welzijn samen met buurtbewoners, gemeente en andere partijen aan verbetering van het leefklimaat in de wijken.

Buurtnetwerk Hilversum

De buurnetwerken Hilversum zijn in ontwikkeling.

Buurtpanels Weesp

Versa Welzijn is samen met woningbouwvereniging Ymere en de wijkagenten partner in de buurtpanels. De buurtpanels in Weesp zijn een initiatief van de gemeente om samen met bewoners het woon- en leefklimaat van de buurt te verbeteren.

 

 

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.