Meedoen in de wijk

  • Heeft u een leuk idee voor uw wijk en wilt u ondersteuning om dit te realiseren?
  • Wilt u op een laagdrempelige manier mensen ontmoeten bij u in de buurt?
  • Signaleert u dingen in uw wijk waar u een met iemand over wil praten?
  • Heeft u ruzie met uw buren en wilt u dat graag oplossen?
  • Zoekt u een ruimte in een wijkcentrum om uw cursus, lezing of workshop aan te bieden?

Iedereen wil graag wonen in een wijk waar hij/zij zich prettig voelt. Sociale contacten en een gevoel van veiligheid zijn daarvoor belangrijk. Versa Welzijn zet zich in voor sterke buurten, waar iedereen mee kan doen. Wij helpen u uw initiatief te realiseren, maar bemiddelen ook bij burenruzie. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze dienstverlening.

Buurtinitiatieven

Wijkbewoners hebben zelf vaak de beste ideeën voor activiteiten in hun wijk. Wij helpen om deze te realiseren. Ook kunt u aanhaken bij bestaande activiteiten, van de buitenspeeldag tot repair cafés. 
Meer informatie over buurtinitiatieven…

Wijkcentra

Wijkcentra zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, een activiteit kunnen organiseren of aan een cursus kunnen deelnemen. 
Meer informatie over wijkcentra…

Meedoen en ontmoeten

Sociale contacten zorgen ervoor dat bewoners zich thuis voelen in hun wijk en dat ze bij elkaar terecht kunnen voor hulp. Versa Welzijn zorgt op meerdere manieren dat iedereen mee kan doen in de wijk en dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, van activiteiten voor mensen met een GGZ-achtergrond tot Tijd voor Meedoen. 
Meer informatie over meedoen en ontmoeten…

Buurtnetwerken – Hilversum en Weesp

In Hilversum en Weesp werkt Versa Welzijn samen met buurtbewoners, gemeente en andere partijen aan verbetering van het leefklimaat in diverse wijken. 
Meer informatie over buurtnetwerken in Hilversum en Weesp…

Ondersteuning en bemiddeling

Soms zijn er conflicten in een wijk of ondervinden buurtbewoners overlast. Versa Welzijn biedt verschillende oplossingen. Ook ondersteunen we mensen die het moeilijk vinden om mee te doen in de wijk.
Meer informatie over ondersteuning en bemiddeling…

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.