Werk en mantelzorg

Eén op de vijf werknemers heeft thuis de zorg voor een zieke partner, ouder of kind. Dit aantal zal de komende jaren verder groeien, omdat mensen langer moeten werken en tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor de zorg voor elkaar. In dit soort situaties is de balans tussen werk en privé soms moeilijk te vinden.

Werkende mantelzorger

Als u werkt en voor iemand zorgt, is het soms of u op drie plaatsen tegelijk moet zijn. Dit is niet mogelijk en daarom bent u misschien altijd iets later op het werk, of gaat u iets eerder weg. Om zaken voor de zorgvrager te regelen kunt u uw vakantie-uren opnemen, maar ook hier zit een grens aan. Hierdoor kunnen op het werk spanningen ontstaan, die hun weerslag hebben op de thuissituatie en andersom.

Individueel advies of ondersteuning

Versa Welzijn kan u informeren over wat voor u, als werkende mantelzorger, de mogelijkheden zijn of op welke regelingen u een beroep kunt doen. Ook is individuele ondersteuning mogelijk om een betere balans tussen werk, zorg en privé te realiseren. U kunt een afspraak in de avonduren maken als dat voor u goed uitkomt.

Contactgroep voor werkende mantelzorgers

Bij voldoende belangstelling organiseert Versa Welzijn een contactgroep voor werkende mantelzorgers. De contactgroep bestaat uit maximaal 5 deelnemers en komt eens per maand bij elkaar. Er is ruimte om samen ervaringen te delen, knelpunten en tips uit te wisselen en speciale thema’s te bespreken. Aan deze contactgroep zijn geen kosten verbonden.

Thema avond Werk & Mantelzorg in balans

Enkele malen per jaar organiseert Versa Welzijn een thema avond Werk & Mantelzorg in balans. Informatie en aanmelden hiervoor kan via: tel. 035 623 11 00 of e-mail info@versawelzijn.nl.

Werkgever – mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Aandacht voor mantelzorgende werknemers loont: werknemers melden zich minder vaak ziek, het grijs verzuim vermindert en de overweging te stoppen met werken wordt minder vaak gemaakt. En hiermee stijgt de productiviteit van deze groep werknemers. Bovendien wordt de werkgever aantrekkelijker voor (nieuwe) werknemers.

Organisaties die de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk maken voor hun werknemers kunnen in aanmerking komen voor de officiële Erkenning mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Werkgevers kunnen bij Versa Welzijn terecht voor informatie en advies over de combinatie werk en mantelzorg.

Meer informatie

035 623 11 00 en vraag naar de sociaal werker | wonen/welzijn/mantelzorg in uw gemeente.

 

Kunnen wij je helpen?